buy sell manage

วิทยุออนไลน์ ระบบ A.M.

rbs909 live trans phone  

วิทยุออนไลน์ ระบบ FM

rbs909 fm9475 11111

วิทยุออนไลน์

ที่ตั้งหน่วยของเรา

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 32 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center

รอง หน.วส.909ฯ นำชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ร่วมกับ นพค.22 ฯ ทำกิจกรรมนันทนาการในโครงการ "เสริมสร้างกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง" ประจำปี 2562 ณ ศาลาวัดป่าโนนน้ำคำทนงธรรม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

เมื่อ วันที่ 30 พ.ย.61 บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. มอบให้ รอง หน.วส.909ฯ นำชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ร่วมกับ 

นพค.22 สนภ.2 นทพ. ทำกิจกรรมนันทนาการในโครงการ "เสริมสร้างกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง" ประจำปี 2562 ณ ศาลาวัดป่าโนนน้ำคำทนงธรรม บ.โคกสว่าง ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 
              ในโอกาสนี้ได้นำข้อมูลและสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในด้านความพึงพอใจและผลดีที่ได้รับจากการเข้าฝึกอบรมเพื่อ ปชส. ในช่วงข่าวต้นชั่วโมง ทางระบบ A.M. 837 KHz, ระบบ F.M. 94.75 MHz.,ระบบวิทยุออนไลน์ http://afdc-rbs909.rtarf.mi.th, www.rbs909.com

1
2
3
5
6
7
8

  ผู้บังคับบัญชา  

Big pb pss1พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี 
ผบ. ทสส.

pb ntp1
พลเอก ดร. ธนพร ชอบชื่นชม
ผบ. นทพ.

Bdo 1
พลตรี กิตติพงศ์ กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2  นทพ.

หัว rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์   ธรรมสอน
 
หน.วส.909 สนภ. 2 นทพ.

QR Code วส.909

qr code rbs909,com xxxxxx