buy sell manage

วิทยุออนไลน์ ระบบ A.M.

rbs909 live trans phone  

วิทยุออนไลน์ ระบบ FM

rbs909 fm9475 11111

วิทยุออนไลน์

ที่ตั้งหน่วยของเรา

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 65 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center

นายกรัฐมนตรี และคณะ ครม.เดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 (หนองคาย บึงกาฬ เลย หนองบัวลำภู และอุดรธานี) ณ ม.ขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จ.หนองคาย

เมื่อ วันที่ 13 ธ.ค.61 เวลา 0830 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ครม.เดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีนอก  

สถานที่ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 (หนองคาย บึงกาฬ เลย หนองบัวลำภู และอุดรธานี)​ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย   

             เวลา 1225 -1345 โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะแถลงข่าวข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ในคราวนายกรัฐมนตรีประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้แทนเกษตร  ซึ่งหลังจากแถลงข่าว นายพุฒิพงษ์ ปุณณกันต์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมให้สัมภาณ์ผ่านการถ่ายทอดเสียงของ วส.909 สนภ.2 นทพ. เน้นย้ำสรุปข้อเสนอต่างๆ ในที่ประชุม และยืนยันว่าโครงการรถไฟรางคู่ ขอนแก่น-หนองคาย  ระยะทาง 167 กม.โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง นครราชสีมา-หนองคาย 6 สถานี สถานีบัวใหญ่, สถานีบ้านไผ่, สถานีขอนแก่น, สถานีอุดรธานี, สถานีหนองคาย ระยะทาง 350 กม. อยู่ในแผนจะเริ่มดำเนินการปี 2562  การประมูลก๊าซธรรมชาติ, การพัฒนาระบบโลเจสติกส์,การพัฒนาด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการแก้ไขปัญหาอุทกภัย,ด้านการยกระดับและการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิต,ด้านการท่องเที่ยวและด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบอีกทางหนึ่ง

              ในการนี้ บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดชุดถ่ายทอดเสียงร่วมแถลงข่าว และทำการกระจายเสียงผ่านระบบ Am ความถี่ 837 KHz ระบบ Fm ความถี่ 94.75 MHz ระบบวิทยุออนไลน์http:afdc-rbs909.rtarf.mi.th และ www.rbs909.com และเป็นแม่ข่ายให้กับ วส.นทพ.อีก 5 สถานี เพื่อขยายผลการ ปชส.ผลการปฏิบัติงานของรัฐบาลให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึงต่อไป

1
2
3
4
5
6
7

  ผู้บังคับบัญชา  

Big pb pss1พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี 
ผบ. ทสส.

pb ntp1
พลเอก ดร. ธนพร ชอบชื่นชม
ผบ. นทพ.

Bdo 1
พลตรี กิตติพงศ์ กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2  นทพ.

หัว rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์   ธรรมสอน
 
หน.วส.909 สนภ. 2 นทพ.

qr code rbs909,com xxxxxx