buy sell manage

วิทยุออนไลน์ ระบบ A.M.

rbs909 live trans phone  

วิทยุออนไลน์ ระบบ FM

rbs909 fm9475 11111

วิทยุออนไลน์

ที่ตั้งหน่วยของเรา

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 57 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center

ผอ.สนภ.2 นทพ.เป็นประธานในพิธีส่งมอบแผนงาน - โครงการ งป. 62 ณ บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนบ้านยาง อ.ท่าลี่ อ.ท่่าลี่ จ.เลย เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนในพื้นที่ ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย

เมื่อ วันที่ 20 ธ.ค.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.ต.กิตติพงศ์ กาญจนาคม ผอ.สนภ.2 นนทพ.เป็นประธานในพิธีส่งมอบแผนงาน - 

โครงการ งป. 62  ณ บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนบ้านยาง อ.ท่าลี่ อ.ท่่าลี่ จ.เลย เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนในพื้นที่ ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย ซึ่งดำเนินการโดย นพค.23 สนภ.2 นทพ.โดย พ.อ.ภานุรัตน์ ดีเสมอ ผบ.นพค.23 สนภ.3 นทพ. เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ  โดยมี นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผวจ.เลย เป็นผู้ตรวจสอบโครงการและส่งมอบให้กับประชาชนผู้รับโครงการต่อไป 
               ในการนี้ หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. ได้จัดชุดวงดนตรีสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ให้ความบันเทิงแก่ผู้มาร่วมงานและได้จัดชุดถ่ายทอดเสียง ทำข่าว ปชส. ในรายงานต่างๆ ผ่านระบบ Fm 94.75 Mhz, Am 837 Khz ระบบวิทยุออนไลน์ http://afdc-rbs909.rtarf.mi.th, www.rbs909.com และในโอกาสเดียวกัน นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผวจ.เลย ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านการถ่ายเสียงของ วส.909 ฯ พร้อมชื่นชมต่อภารกิจของ นทพ.ในการพัฒนาช่วยเหลือประชาชน ทำให้ประชาชนมีความสุขจากโครงการต่างๆ และกล่าวคำอวยพรถึงประชาชน
ในโอกาสวันปีใหม่ 2562

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
15

  ผู้บังคับบัญชา  

Big pb pss1พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี 
ผบ. ทสส.

pb ntp1
พลเอก ดร. ธนพร ชอบชื่นชม
ผบ. นทพ.

Bdo 1
พลตรี กิตติพงศ์ กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2  นทพ.

หัว rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์   ธรรมสอน
 
หน.วส.909 สนภ. 2 นทพ.

qr code rbs909,com xxxxxx