buy sell manage

วิทยุออนไลน์ ระบบ A.M.

rbs909 live trans phone  

วิทยุออนไลน์ ระบบ FM

rbs909 fm9475 11111

วิทยุออนไลน์

ที่ตั้งหน่วยของเรา

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 33 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center

จัดชุดผู้สื่อข่าว ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการให้บริการของจุดบริการต่างๆ ในพื้นที่ จ.สกลนครห้วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ณ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับตำบล บริเวณริมถนนสาย (นายอ –บึงน้อย) หน้าที่ อบต.บึงทวาย

1

เมื่อ วันที่ 30 ธ.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดชุดผู้สื่อข่าว ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการให้บริการของจุดบริการต่างๆ ในพื้นที่ จ.สกลนคร 

ห้วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ณ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับตำบล  บริเวณริมถนนสาย (นายอ บึงน้อย) หน้าที่ อบต.บึงทวาย ม.7 ต.บึงทวาย อ.เต่างอย  โดยการบูรณาการร่วมกันของส่วนราชการ ประกอบด้วย อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือ อปพร. ต.บึงทวาย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงหลวง และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม

                ผลการให้การบริการ วันนี้ รับ ส่ง ผู้เจ็บป่วยจำนวน 2 ราย เกิดจากการดื่มสุรามากเกินไปและมีโรคประจำตัว ทำให้อาการช็อค นำส่ง ร.พ.ด้วยความปลอดภัย

                ในการนี้ วส.909 ฯได้นำขนมและน้ำดื่ม มอบให้กับเจ้าหน้าที่จุดอำนวยการความปลอดภัยเพื่อเป็นกำลังใจและเพื่อบริการให้กับประชาชนที่สัญจรไปมา พร้อมทำข่าว ปชส.และรายงานสด ในรายการข่าวต้นชั่วโมง และรายการต่างๆผ่านระบบ ระบบ AM 837 GHz,ระบบ FM 94.75 MHz, และระบบวิทยุออนไลน์ http://afdc-rbs909.mi.th และ www.rbs909.com

1

2

4

5

  ผู้บังคับบัญชา  

Big pb pss1พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี 
ผบ. ทสส.

pb ntp1
พลเอก ดร. ธนพร ชอบชื่นชม
ผบ. นทพ.

Bdo 1
พลตรี กิตติพงศ์ กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2  นทพ.

หัว rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์   ธรรมสอน
 
หน.วส.909 สนภ. 2 นทพ.

qr code rbs909,com xxxxxx