buy sell manage

วิทยุออนไลน์ ระบบ A.M.

rbs909 live trans phone  

วิทยุออนไลน์ ระบบ FM

rbs909 fm9475 11111

วิทยุออนไลน์

ที่ตั้งหน่วยของเรา

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 41 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center

รอง หน.วส.909 ฯ พร้อมชุดผู้สื่อข่าว ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการให้บริการของจุดบริการต่างๆ ในพื้นที่ จ.สกลนคร ห้วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ณ จุดอำนวยการ บ.นาแก อบต.ดงมะไฟ จ.สกลนคร

1

เมื่อ วันที่ 1 ม.ค.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ มอบหมายให้ รอง หน.วส.909 ฯ พร้อมชุดผู้สื่อข่าว ลงพื้นที่เก็บ

ข้อมูลการให้บริการของจุดบริการต่างๆ ในพื้นที่ จ.สกลนคร ห้วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ณ จุดอำนวยการบ้านนาแก อบต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร โดยมี ร.ต.อ.นิโรจน์ เพ็งกระโจม รอง สว.ปป.สภ.ดงมะไฟ เป็นผู้อำนวยการ ปฏิบัติงานบูรณาการร่วมกับ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่กู้ชีพ อบต.ดงมะไฟ จัดเตรียมรถเคลื่อนที่เร็วพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก อุบัติเหตุ วาตภัย อัคคีภัย และบริการน้ำดื่ม บอกเส้นทาง สถานที่ท่องเที่ยว  ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง เพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่ชะลอความเร็ว ผลการดำเนินงานช่วง 7 วันอันตราย ยังไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
               ในการนี้ วส.909 ฯได้นำขนมและน้ำดื่ม มอบให้กับเจ้าหน้าที่จุดอำนวยการความปลอดภัยเพื่อเป็นกำลังใจและเพื่อบริการให้กับประชาชนที่สัญจรไปมา พร้อมทำข่าว ปชส.และรายงานสด ในรายการข่าวต้นชั่วโมง และรายการต่างๆผ่านระบบ ระบบ AM 837 GHz,ระบบ FM 94.75 MHz, และระบบวิทยุออนไลน์ http://afdc-rbs909.mi.th และ www.rbs909.com

1
2
3
6
7

  ผู้บังคับบัญชา  

Big pb pss1พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี 
ผบ. ทสส.

pb ntp1
พลเอก ดร. ธนพร ชอบชื่นชม
ผบ. นทพ.

Bdo 1
พลตรี กิตติพงศ์ กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2  นทพ.

หัว rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์   ธรรมสอน
 
หน.วส.909 สนภ. 2 นทพ.

"จับมือไว้ เราไปด้วยกัน"

จับมือกันไว้ เราไปด้วยกัน

qr code rbs909,com xxxxxx