buy sell manage

วิทยุออนไลน์ ระบบ A.M.

rbs909 live trans phone  

วิทยุออนไลน์ ระบบ FM

rbs909 fm9475 11111

วิทยุออนไลน์

ที่ตั้งหน่วยของเรา

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 80 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center

จัดชุดผู้สื่อข่าว ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและรายงานข่าวการให้บริการของจุดบริการต่างๆ ในพื้นที่ จ.สกลนคร ห้วงเทศกาลปีใหม่ 2562

 681115

เมื่อ วันที่ 2 ม.ค.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดชุดผู้สื่อข่าว ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและรายงานข่าวการให้  

 

บริการของจุดบริการต่างๆ ในพื้นที่ จ.สกลนคร  ห้วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ณ บริเวณศูนย์บริการประชาชนโค้งปิ้งงู หมวดทางหลวงคำหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร  โดยมี นายสุรศักดิ์ ภู่คำ นายช่างโยธาหมวดทางหลวงภูพาน  เป็นหัวหน้าศูนย์อำนวยการ ปฏิบัติงานบูรณาการ ร่วมกับ ทางหลวงชนบทสกลนคร จัดเตรียมรถเคลื่อนที่เร็วพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก อุบัติเหตุ และบริการน้ำดื่ม กาแฟ บอกเส้นทาง สถานที่ท่องเที่ยว  ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง เพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่ชะลอความเร็ว ผลการดำเนินงานช่วง 7 วันอันตราย มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นดังนี้
             - 27-28 ธ.ค.61 การเกิดอุบัติเหตุ ไม่มี 
             - 29 ธ.ค.61 เกิดอุบัติเหตุ 2 ครั้ง เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บสาหัส 3 ราย
             - 30 ธ.ค.61 เกิดอุบัติเหตุ 1 ครั้ง ไม่มีผู้เสียชีวิต
             - 1 ม.ค.62 เกิดอุบัติเหตุ 1 ครั้ง ไม่มีผู้เสียชีวิต
             - 2 ม.ค.62  การเกิดอุบัติเหตุ  ไม่มี
             ในการนี้ วส.909 ฯได้ทำข่าว ปชส.และรายงานสด ในรายการข่าวต้นชั่วโมง และรายการต่างๆผ่านระบบ ระบบ AM 837 GHz,ระบบ FM 94.75 MHz, และระบบวิทยุออนไลน์ http://afdc-rbs909.mi.th และ www.rbs909.com

681115

326911

181498

  ผู้บังคับบัญชา  

Big pb pss1พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี 
ผบ. ทสส.

pb ntp1
พลเอก ดร. ธนพร ชอบชื่นชม
ผบ. นทพ.

Bdo 1
พลตรี กิตติพงศ์ กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2  นทพ.

หัว rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์   ธรรมสอน
 
หน.วส.909 สนภ. 2 นทพ.

"จับมือไว้ เราไปด้วยกัน"

จับมือกันไว้ เราไปด้วยกัน

qr code rbs909,com xxxxxx