buy sell manage

วิทยุออนไลน์ ระบบ A.M.

rbs909 live trans phone  

วิทยุออนไลน์ ระบบ FM

rbs909 fm9475 11111

วิทยุออนไลน์

ที่ตั้งหน่วยของเรา

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 81 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center

เข้่ากราบนมัสการพระอาจารย์ปกรณ์ กนฺตวีโร เจ้าอาวาสวัดถ้ำผาแด่น ในโอกาสที่ทางวัดจัดกิจกรรมอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์

2

เมื่อ วันที่ 3 ม.ค.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.พร้อมชุดผู้สื่อข่าว  เข้่ากราบนมัสการพระอาจารย์ปกรณ์  

กนฺตวีโร เจ้าอาวาสวัดถ้ำผาแด่น ในโอกาสที่ทางวัดจัดกิจกรรมอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ห้วงวันที่ 9 ธ.ค.61 -  19 ม.ค.62 ซึ่งมีพุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมทำบุญและชมศิลปะความงดงามภายในวัด เฉลี่ยวันละ 2-3 หมื่นคน
             ในการนี้ วส.909 ฯ จัดพิธีกรบรรยายและเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยว เกิดความเลื่อมใสศรัทธา ทำนุบำรุง ในพระพุทธศาสนา และเกิดความจงรักภักดี เทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ และทำข่าว ปชส.ผ่านระบบ Am 837 Khz,ระบบ Fm 94.75 Mhz, ระบบวิทยุออนไลน์ http://afdc-rbs909.rtarf.mi.th,
ww.rbs909.com
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
w

  ผู้บังคับบัญชา  

Big pb pss1พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี 
ผบ. ทสส.

pb ntp1
พลเอก ดร. ธนพร ชอบชื่นชม
ผบ. นทพ.

Bdo 1
พลตรี กิตติพงศ์ กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2  นทพ.

หัว rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์   ธรรมสอน
 
หน.วส.909 สนภ. 2 นทพ.

"จับมือไว้ เราไปด้วยกัน"

จับมือกันไว้ เราไปด้วยกัน

qr code rbs909,com xxxxxx