buy sell manage

วิทยุออนไลน์ ระบบ A.M.

rbs909 live trans phone  

วิทยุออนไลน์ ระบบ FM

rbs909 fm9475 11111

วิทยุออนไลน์

ที่ตั้งหน่วยของเรา

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 57 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center

รอง หน.วส.909ฯ เป็นผู้แทนพร้อมผู้สื่อข่าวเข้่าร่วมงานแถลงข่าวมหกรรมมูนมังอีสาน ครั้งที่ 10 "คำข้าว.. .จากดินสู่เล้า จากข้าวสู่บุญ ณ มรภ.สกลนคร

2

เมื่อ วันที่ 4 ม.ค.62 เวลา 1330 บก.ทท.(นทพ) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. มอบให้ รอง หน.วส.909ฯ เป็นผู้แทนพร้อมผู้สื่อ 

ข่าวเข้่าร่วมงานแถลงข่าวมหกรรมมูนมังอีสาน ครั้งที่ 10 "คำข้าว.. .จากดินสู่เล้า จากข้าวสู่บุญ" ณ ห้องสุระอุทก ชั้น 1 อาคาร 1 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สกลนคร โดยมี นายเมธี สุวรรณฝ่าย รอง ผวจ.สกลนคร เป็นประธาน ซึ่งงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-24 ม.ค.62 ณ บริเวณริมห้วยทราย มรภ.สกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
             ทั้งนี้ได้ผลิตข่าว ปชส.ในรายการต่างๆ และข่าวต้นชั่วโมงผ่านระบบ F.M. 94.75 MHz, A.M. 837 KHz ระบบวิทยุออนไลน์ http://afdc-rbs909.rtarf.mi.th, www.rbs909.com

1
2
3
4
5

  ผู้บังคับบัญชา  

Big pb pss1พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี 
ผบ. ทสส.

pb ntp1
พลเอก ดร. ธนพร ชอบชื่นชม
ผบ. นทพ.

Bdo 1
พลตรี กิตติพงศ์ กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2  นทพ.

หัว rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์   ธรรมสอน
 
หน.วส.909 สนภ. 2 นทพ.

"จับมือไว้ เราไปด้วยกัน"

จับมือกันไว้ เราไปด้วยกัน

qr code rbs909,com xxxxxx