buy sell manage

วิทยุออนไลน์ ระบบ A.M.

rbs909 live trans phone  

วิทยุออนไลน์ ระบบ FM

rbs909 fm9475 11111

วิทยุออนไลน์

ที่ตั้งหน่วยของเรา

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 38 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 ณ วส.909 สนภ.2 นทพ.

 11

เมื่อ วันที่ 12 ม.ค.62 เวลา 0900 บก.ทท. (นทพ.) โดย พันเอก ชัยวัฒน์ พูลธนสิทธิ์ รอง ผอ.สนภ.2 นทพ.เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด   

   

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 ณ วส.909 สนภ.2 นทพ.บ.รุ่งพัฒนา ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สกลนคร โดยมีนายอำเภอเมืองสกลนคร ผบ.นพค.22 สนภ.2 นทพ., ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ.,หน.วส.909 สนภ.2 นทพ., ผบ.นกส.2  สทพ.นทพ., ผกก.สภ.เมืองสกลนคร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ
           การจัดงานวันเด็กในครั้งนี้ วส.909ฯ ร่วมกับส่วนราชการ ตลอดจนภาคเอกชน พ่อค้า ประชาชน ผู้มีจิตเป็นกุศล ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมและนิทรรศการ โดยมี นขต.สนภ.2 นทพ.ร่วมจัดกิจกรรมได้แก่ นพค.22 สนภ.2 นทพ. นพค.26 สนภ.2 นทพ.และ นกส.2 สทพ.นทพ.จัดกิจกรรมและนิทรรศการเล่นเกมส์ตอบปัญหาชิงรางวัล  รวมทั้งการแสดงยุทโธปกรณ์ทางทหาร ของ ร.3 ค่ายกฤษสีวะรา การบินเครื่องบินโจมตีไอพ่นแบบ Alphajet  ของกองบิน 23 การแสดงชุดสุนัขสงคราม ของ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 23 การกระโดดจากที่สูงบนรถกู้ภัยอเนกประสงค์ พร้อมถุงลมของท่าอากาศยานสกลนคร, และศููนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 7 สร้างความสนุกสนาน และตื่นเต้นให้กับผู้มาร่วมกิจกรรม นอกจากนั้น วส.909 ฯ ได้ตั้งโรงทานไว้บริการสำหรับผู้มาเที่ยวงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ ความสามารถ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตอาสาเพื่อประเทศชาติ มีระเบียบวินัย มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
             ในการนี้ วส.ทำข่าว ปชส.ผ่านระบบ Am 837 KHz., ระบบ Fm 94.75 MHz ระบบวิทยุออนไลน์http:afdc-rbs909.rtarf.mi.th และ www.rbs909.com

1
2
3
4
10
12
13
14
15
16
17
18
19
5
8
6
7
9
20

  ผู้บังคับบัญชา  

Big pb pss1พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี 
ผบ. ทสส.

pb ntp1
พลเอก ดร. ธนพร ชอบชื่นชม
ผบ. นทพ.

Bdo 1
พลตรี กิตติพงศ์ กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2  นทพ.

หัว rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์   ธรรมสอน
 
หน.วส.909 สนภ. 2 นทพ.

"จับมือไว้ เราไปด้วยกัน"

จับมือกันไว้ เราไปด้วยกัน

qr code rbs909,com xxxxxx