buy sell manage

วิทยุออนไลน์ ระบบ A.M.

rbs909 live trans phone  

วิทยุออนไลน์ ระบบ FM

rbs909 fm9475 11111

วิทยุออนไลน์

ที่ตั้งหน่วยของเรา

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 18 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center

จัดกิจกรรมโครงการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง"ขวัญใจ นทพ." ประจำปี งป.62 รอบชิงชนะเลิศ เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ศิลปะเพลงไทยลูกทุ่ง และการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง สร้างโอกาสให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปก้าวเข้าสู่ความเป็นนักร้องอาชีพ

2

เมื่อ วันที่ 12 ม.ค.62 เวลา 1300 บก.ทท. (นทพ)โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.จัดกิจกรรมโครงการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 

"ขวัญใจ นทพ." ประจำปี งป.62 รอบชิงชนะเลิศ เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ศิลปะเพลงไทยลูกทุ่ง และการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง สร้างโอกาสให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปก้าวเข้าสู่ความเป็นนักร้องอาชีพ สร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัวจากการส่งบุตรหลานเข้าประกวด และ เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เข้าใจและเกิดศรัทธาต่อ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย  ณ อาคารอเนกประสงค์ วส.909 สนภ.2 นทพ.
               ในการนี้ได้ถ่ายทอดเสียงและทำข่าวปชส.ในรายการต่างๆ ผ่านระบบ Am 837 Khz,ระบบ Fm 94.75 Mhz, ระบบวิทยุออนไลน์ http://afdc-rbs909.rtarf.mi.th, www.rbs909.com

1
2
3
4
5
6
8
11
13

  ผู้บังคับบัญชา  

Big pb pss1พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี 
ผบ. ทสส.

pb ntp1
พลเอก ดร. ธนพร ชอบชื่นชม
ผบ. นทพ.

Bdo 1
พลตรี กิตติพงศ์ กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2  นทพ.

หัว rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์   ธรรมสอน
 
หน.วส.909 สนภ. 2 นทพ.

"จับมือไว้ เราไปด้วยกัน"

จับมือกันไว้ เราไปด้วยกัน

qr code rbs909,com xxxxxx