buy sell manage

วิทยุออนไลน์ ระบบ A.M.

rbs909 live trans phone  

วิทยุออนไลน์ ระบบ FM

rbs909 fm9475 11111

วิทยุออนไลน์

ที่ตั้งหน่วยของเรา

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 24 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center

ร่วมเป็นเกียรติพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลและพิธีสวนสนาม ประจำปี2562 (18 ม.ค. วันกองทัพไทย) ณ บริเวณลานสวนสนาม สนามบินกองทัพบก ค่ายกฤษสีวะรา มทบ.29

 7

เมื่อ วันที่ 18 ม.ค.62 เวลา 1500 บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.ร่วมเป็นเกียรติพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลและพิธี  

 

สวนสนาม ประจำปี2562 (18 ม.ค. วันกองทัพไทย) ณ บริเวณลานสวนสนาม สนามบินกองทัพบก ค่ายกฤษสีวะรา มทบ.29  ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร โดยมี พล.ต.สุขพัฒน์สณฑ์ สุขสร้อย ผบ.มทบ.29 เป็นประธาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการต่างๆจังหวัดสกลนครร่วมพิธี
             ในการนี้ หน.วส.909สนภ.2 นทพ.ให้การสนับสนุน จัดพิธีกรกลาง และชุดถ่ายทอดเสียง พร้อมผู้สื่อข่าวทำข่าว ปชส.ในรายการ รายงานข่าวต้นชั่วโมง และรายการต่างๆ ผ่านระบบเอเอ็ม ความถี่ 837 KHz,ระบบเอฟเอ็ม ความถี่ 94.75 MHz และระบบวิทยุออนไลน์ http://afdc-rbs909.mi.th และ www.rbs909.com
            ทำข่าว ปชส.ผ่านระบบ Am ความถี่ 837 KHz., ระบบ Fm ความถี่ 94.75 MHz ระบบวิทยุออนไลน์ http:afdc-rbs909.rtarf.mi.th และ www.rbs909.com

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

  ผู้บังคับบัญชา  

Big pb pss1พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี 
ผบ. ทสส.

pb ntp1
พลเอก ดร. ธนพร ชอบชื่นชม
ผบ. นทพ.

Bdo 1
พลตรี กิตติพงศ์ กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2  นทพ.

หัว rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์   ธรรมสอน
 
หน.วส.909 สนภ. 2 นทพ.

"จับมือไว้ เราไปด้วยกัน"

จับมือกันไว้ เราไปด้วยกัน

qr code rbs909,com xxxxxx