buy sell manage

วิทยุออนไลน์ ระบบ A.M.

rbs909 live trans phone  

วิทยุออนไลน์ ระบบ FM

rbs909 fm9475 11111

วิทยุออนไลน์

ที่ตั้งหน่วยของเรา

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 42 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center

วส.909 สนภ.2 นทพ. ผลิตข่าว ปชส.ผลการดำเนินงานของ นทพ. ตามนโยบายของรัฐบาล

 4

เมื่อ วันที่ 20 ม.ค.62  บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. ผลิตข่าว ปชส.ผลการดำเนินงานของ  นทพ. ตามนโยบายของรัฐบาล ดังนี้     


              1. พล.อ.ดร.ธนเกียรติ  ชอบชื่นชม ผบ.นทพ.เข้ารับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการประกวดภาพยนตร์สั้นเรื่อง สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ณ เวทีการแสดง สนามเสือป่า กทม. โดยมี พล.อ.ท.ภักดี แสงชูโต เป็นประธานในพิธีฯ ซึ่ง  นทพ.ได้ส่งผลงานภาพยนตร์สั้นเข้าประกวด ในประเภทประชาชนทั่วไป เรื่อง เพราะรักษ์ พร้อมพัฒนา คลองแม่ข่า หนึ่งในสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ และได้รับรางวัลขวัญใจมหาชน นับเป็นรางวัลเกียรติยศ แห่งความภาคภูมิใจ ของชาวนักรบสีน้ำเงิน
              2. พล.อ.ดร.ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผบ.นทพ.ได้สั่งการให้กำลังพลของหน่วยขึ้นตรงฯ เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณวงเวียนใหญ่ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการช่วยลดสาเหตุที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองในอากาศ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประขาชนอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่อง
              ทำข่าว ปสช.ในรายการต่างๆ ผ่านระบบAM 837 KHz,ระบบFM 94.75 MHz และระบบวิทยุออนไลน์ http://afdc-rbs909.mi.th และ www.rbs909.com

1
2
3
4
5
6
7

  ผู้บังคับบัญชา  

Big pb pss1พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี 
ผบ. ทสส.

pb ntp1
พลเอก ดร. ธนพร ชอบชื่นชม
ผบ. นทพ.

Bdo 1
พลตรี กิตติพงศ์ กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2  นทพ.

หัว rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์   ธรรมสอน
 
หน.วส.909 สนภ. 2 นทพ.

"จับมือไว้ เราไปด้วยกัน"

จับมือกันไว้ เราไปด้วยกัน

qr code rbs909,com xxxxxx