buy sell manage

วิทยุออนไลน์ ระบบ A.M.

rbs909 live trans phone  

วิทยุออนไลน์ ระบบ FM

rbs909 fm9475 11111

วิทยุออนไลน์

ที่ตั้งหน่วยของเรา

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 30 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center

ร่วมพิธีและจัดชุดถ่ายทอดเสียงสนับสนุนการบำเพ็ญกุศลเนื่องในวาระครบรอบ 149 ปี ชาตกาลหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต และงานวันบูรพาจารย์(ครบรอบวันถวายเพลิงศพ หลวงปู่มั่น ภูริทัตตฺโต ปีที่ 69

 1

เมื่อ วันที่ 21 ม.ค.62 เวลา  0725 - 0925  บก.ทท.(นทพ.) โดย  หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.ร่วมพิธีและจัดชุดถ่ายทอดเสียงสนับสนุนการบำเพ็ญกุศลเนื่อง    

ในวาระครบรอบ 149 ปี ชาตกาลหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต และงานวันบูรพาจารย์(ครบรอบวันถวายเพลิงศพ หลวงปู่มั่น ภูริทัตตฺโต ปีที่ 69) ระหว่างวันที่ 19 - 21 ม.ค.62 ณ วัดป่าสุทธาวาส ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร โดยมี นายเมธี สุพรรณฝ่าย รอง ผวจ.สกลนคร เป็นประธานในพิธี
              ถ่ายทอดเสียงและทำข่าว ปชส.ในรายการต่างๆ ผ่านระบบ Fm ความถี่ 94.75 MHz,ระบบ  Am ความถี่ 837 KHz ระบบวิทยุออนไลน์  http://afdc-rbs909.rtarf.mi.th และ www.rbs909.com

2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

  ผู้บังคับบัญชา  

Big pb pss1พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี 
ผบ. ทสส.

pb ntp1
พลเอก ดร. ธนพร ชอบชื่นชม
ผบ. นทพ.

Bdo 1
พลตรี กิตติพงศ์ กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2  นทพ.

หัว rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์   ธรรมสอน
 
หน.วส.909 สนภ. 2 นทพ.

"จับมือไว้ เราไปด้วยกัน"

จับมือกันไว้ เราไปด้วยกัน

qr code rbs909,com xxxxxx