buy sell manage

วิทยุออนไลน์ ระบบ A.M.

rbs909 live trans phone  

วิทยุออนไลน์ ระบบ FM

rbs909 fm9475 11111

วิทยุออนไลน์

ที่ตั้งหน่วยของเรา

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 17 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center

ร่วมพิธีและทำข่าว พิธีเปิดงานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้าน มูนมังอีสานครั้งที่ 10 " คำข้าว จากดินสู่เล้า จากข้าวสู่บุญ" ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 22- 24 ม.ค.62 ณ บริเวณริมห้วยทราย มรภ.สกลนคร

1

เมื่อ วันที่ 22 ม.ค.62 เวลา 1700 บก.ทท.(นทพ)โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.มอบให้ชุดผู้สื่อข่าวร่วมพิธีและทำข่าว พิธีเปิดงานมหกรรมภูมิปัญญา   

 

พื้นบ้าน มูนมังอีสานครั้งที่ 10 " คำข้าว จากดินสู่เล้า จากข้าวสู่บุญ" ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 22- 24 ม.ค.62 ณ บริเวณริมห้วยทราย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร โดยมี ดร.สุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รองผวจ.สกลนคร เป็นประธาน  
              ในการนี้ วส.909ฯทำข่าว ปชส.ในรายการต่างๆ ผ่านระบบ   Am 837 Khz, Fm 94.75 Mhz,ระบบวิทยุออนไลน์ http://afdc-rbs909.rtarf.mi.th, www.rbs909.com

1
2
3
4
5

  ผู้บังคับบัญชา  

Big pb pss1พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี 
ผบ. ทสส.

pb ntp1
พลเอก ดร. ธนพร ชอบชื่นชม
ผบ. นทพ.

Bdo 1
พลตรี กิตติพงศ์ กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2  นทพ.

หัว rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์   ธรรมสอน
 
หน.วส.909 สนภ. 2 นทพ.

"จับมือไว้ เราไปด้วยกัน"

จับมือกันไว้ เราไปด้วยกัน

qr code rbs909,com xxxxxx