buy sell manage

วิทยุออนไลน์ ระบบ A.M.

rbs909 live trans phone  

วิทยุออนไลน์ ระบบ FM

rbs909 fm9475 11111

วิทยุออนไลน์

ที่ตั้งหน่วยของเรา

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 16 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center

ร่วมประชุมการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

3

เมื่อ วันที่ 28 ม.ค.62 เวลา 1030  บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. พร้อมผู้สื่อข่าวเข้าร่วมประชุมการจัดกิจกรรมจิตอาสา เรา 

ทำความ ดี ด้วยหัวใจ”  ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดสกลนคร  ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร  โดยมีนายวิทยา  จันทร์ฉลอง  ผวจ.สกลนคร เป็นประธาน
              ในการนี้ วส.909ฯ ทำข่าว ปชส.ในรายการต่างๆ ผ่านระบบ Am  837 KHz, Fm  94.75 MHz, ระบบวิทยุออนไลน์  http://afdc-rbs909.rtarf.mi.th และ www.rbs909.com

1
2
3
4
5

  ผู้บังคับบัญชา  

Big pb pss1พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี 
ผบ. ทสส.

pb ntp1
พลเอก ดร. ธนพร ชอบชื่นชม
ผบ. นทพ.

Bdo 1
พลตรี กิตติพงศ์ กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2  นทพ.

หัว rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์   ธรรมสอน
 
หน.วส.909 สนภ. 2 นทพ.

"จับมือไว้ เราไปด้วยกัน"

จับมือกันไว้ เราไปด้วยกัน

qr code rbs909,com xxxxxx