buy sell manage

วิทยุออนไลน์ ระบบ A.M.

rbs909 live trans phone  

วิทยุออนไลน์ ระบบ FM

rbs909 fm9475 11111

วิทยุออนไลน์

ที่ตั้งหน่วยของเรา

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 26 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center

พล.ร.อ.ปวิตร รุจิเทศ ผอ.ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาลำห้วยทรายขมิ้นตอนล่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร

 5

เมื่อ วันที่ 30 ม.ค.62 เวลา 1000 พล.ร.อ.ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เป็นประธานใน 

พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาลำห้วยทรายขมิ้นตอนล่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.พังขว้าง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร โดยมีนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผวจ.สกลนครพร้อม ส่วนราชการ จิตอาสา และมวลชนทั่วไป รวม 5,546 คน ร่วมประกอบพิธี และเข้าพัฒนาปรับปรุงขยายลำน้ำ วางกระสอบทรายป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง กำจัดวัชพืชและตัดกิ่งไม้ ระยะทางรวม 1,400 ม.
             ในการนี้ บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. ไปร่วมให้การต้อนรับประธาน  และจัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมพิธีกรถ่ายทอดเสียง ทำข่าว ปชส.ในรายการต่างๆ ผ่านระบบ Am  837 KHz, Fm  94.75 MHz, ระบบวิทยุออนไลน์  http://afdc-rbs909.rtarf.mi.th และ www.rbs909.com

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

  ผู้บังคับบัญชา  

Big pb pss1พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี 
ผบ. ทสส.

pb ntp1
พลเอก ดร. ธนพร ชอบชื่นชม
ผบ. นทพ.

Bdo 1
พลตรี กิตติพงศ์ กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2  นทพ.

หัว rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์   ธรรมสอน
 
หน.วส.909 สนภ. 2 นทพ.

"จับมือไว้ เราไปด้วยกัน"

จับมือกันไว้ เราไปด้วยกัน

qr code rbs909,com xxxxxx