buy sell manage

วิทยุออนไลน์ ระบบ A.M.

rbs909 live trans phone  

วิทยุออนไลน์ ระบบ FM

rbs909 fm9475 11111

วิทยุออนไลน์

ที่ตั้งหน่วยของเรา

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 28 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center

ร่วมประชุมและตรวจพื้นที่ เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมา พึ่งบารมี อ.ภูพาน จ.สกลนคร

42538

เมื่อ วันที่ 31 ม.ค.61 เวลา1430 บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.เข้าร่วมประชุมและตรวจพื้นที่ เพื่อเตรียมการรับ  

เสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมา  พึ่งบารมี อ.ภูพาน จ.สกลนคร โดยมี พล.ต.ฉกาจ ประสงค์ ราชองครักษ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผวจ.สกลนคร และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสกลนคร ร่วมประชุมและตรวจพื้นที่ด้วย
              ในการนี้ วส.909ฯ ทำข่าว ปชส.ในรายการต่างๆ ผ่านระบบ Am 837 KHz, Fm   94.75 MHz, ระบบวิทยุออนไลน์  http://afdc-rbs909.rtarf.mi.th และ www.rbs909.com

42529
1276662
42537
42531
42541
42538
42539
42546
42547
1276515
1276518
42596

  ผู้บังคับบัญชา  

Big pb pss1พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี 
ผบ. ทสส.

pb ntp1
พลเอก ดร. ธนพร ชอบชื่นชม
ผบ. นทพ.

Bdo 1
พลตรี กิตติพงศ์ กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2  นทพ.

หัว rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์   ธรรมสอน
 
หน.วส.909 สนภ. 2 นทพ.

"จับมือไว้ เราไปด้วยกัน"

จับมือกันไว้ เราไปด้วยกัน

qr code rbs909,com xxxxxx