buy sell manage

วิทยุออนไลน์ ระบบ A.M.

rbs909 live trans phone  

วิทยุออนไลน์ ระบบ FM

rbs909 fm9475 11111

วิทยุออนไลน์

ที่ตั้งหน่วยของเรา

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 32 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center

ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึก เพื่อสดุดีวีรกรรม ความกล้าหาญของทหารผ่านศึก ที่ได้เสียสละชีวิตเลือดเนื้อเพื่อปกป้องประเทศชาติ ณ ลานอนุสาวรีย์วีรไทย ค่ายกฤษสีวะรา อ.เมือง จ.สกลนคร

1

เมื่อ วันที่ 3 ก.พ.62 เวลา 0730  บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพลเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึก   

 

เพื่อสดุดีวีรกรรม ความกล้าหาญของทหารผ่านศึก ที่ได้เสียสละชีวิตเลือดเนื้อเพื่อปกป้องประเทศชาติ ณ ลานอนุสาวรีย์วีรไทย ค่ายกฤษสีวะรา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร โดยมี พล.ต.สุขพัฒน์สณฑ์  สุขสร้อย ผบ.มทบ.29 เป็นประธาน
             ในการนี้ เวลา 0803 -1003 วส.909ฯ สนับสนุนพิธีกรกลางและจัดชุดถ่ายทอดเสียง พร้อมทำข่าว ปชส.ในรายการต่างๆ ผ่านระบบ Am 837KHz, Fm 94.75 MHz, ระบบวิทยุออนไลน์  http://afdc-rbs909.rtarf.mi.th และ www.rbs909.com

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

  ผู้บังคับบัญชา  

Big pb pss1พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี 
ผบ. ทสส.

pb ntp1
พลเอก ดร. ธนพร ชอบชื่นชม
ผบ. นทพ.

Bdo 1
พลตรี กิตติพงศ์ กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2  นทพ.

หัว rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์   ธรรมสอน
 
หน.วส.909 สนภ. 2 นทพ.

"จับมือไว้ เราไปด้วยกัน"

จับมือกันไว้ เราไปด้วยกัน

qr code rbs909,com xxxxxx