buy sell manage

วิทยุออนไลน์ ระบบ A.M.

rbs909 live trans phone  

วิทยุออนไลน์ ระบบ FM

rbs909 fm9475 11111

วิทยุออนไลน์

ที่ตั้งหน่วยของเรา

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 208 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center

ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดตั้งกองผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างเมรุศาลาเอนกประสงค์และลานจอดรถ ทอดถวาย ณ โรงเรียนบ้านโคกสูง ต.โคกก่อง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

160637

เมื่อ วันที่ 6 เม.ย.62 บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดตั้งกองผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างเมรุศาลาเอนกประสงค์และ  

 

ลานจอดรถ ทอดถวาย ณ โรงเรียนบ้านโคกสูง ต.โคกก่อง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร พร้อมสนับสนุนวงดนตรีให้ความบันเทิง สอดแทรกความจงรักภักดีและการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ แก่ ประชาชนที่มาร่วมงาน

160637
160638
160639
160641
160642
160712

  ผู้บังคับบัญชา  

Big pb pss1พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี 
ผบ. ทสส.

pb ntp1
พลเอก ดร. ธนพร ชอบชื่นชม
ผบ. นทพ.

Bdo 1
พลตรี กิตติพงศ์ กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2  นทพ.

หัว rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์   ธรรมสอน
 
หน.วส.909 สนภ. 2 นทพ.

qr code rbs909,com xxxxxx