buy sell manage

วิทยุออนไลน์ ระบบ A.M.

rbs909 live trans phone  

วิทยุออนไลน์ ระบบ FM

rbs909 fm9475 11111

วิทยุออนไลน์

ที่ตั้งหน่วยของเรา

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 23 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center

จัด จนท.ปชส.สนับสนุนกิจกรรมการรับ - ส่งทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ แผนกทหารบกผลัดที่ 2/62 โดยสรรพกำลัง มทบ.29 และสำนักงานสัสดี จ.สกลนคร

563752

เมื่อ วันที่ 3 พ.ย.62 บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์สนับสนุนกิจกรรมการรับ - ส่ง new140153

ทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ แผนกทหารบกผลัดที่ 2/62 โดยสรรพกำลัง มทบ.29 และสำนักงานสัสดีจังหวัดสกลนคร ดำเนินการรับ - ส่งทหารกองเกินจาก จ.สกลนคร เข้ารับราชการทหารกองประจำการที่  มทบ.11 (กทม.) จำนวน 132 นาย มทบ.18 (จ.สระบุรี) จำนวน 296 นาย  รวม 428 นาย  ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร มทบ.29  อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร โดยมี พล.ต.ประสิทธิ์  ทิศาวงศ์ ผบ.มทบ29 เป็นประธาน

563747
563748
563749
563750
563751
563752

  ผู้บังคับบัญชา  

Big pb pss1พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี 
ผบ. ทสส.

p ntp
พลเอก พีรพงษ์ เมืองบุญชู
ผบ. นทพ.

B rdo
พลตรี ธวัชชัย ดะนุดิษฐ์
ผอ.สนภ.2  นทพ.

หัว rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์   ธรรมสอน
 
หน.วส.909 สนภ. 2 นทพ.

qr code rbs909,com xxxxxx