buy sell manage

วิทยุออนไลน์ ระบบ A.M.

rbs909 live trans phone  

วิทยุออนไลน์ ระบบ FM

rbs909 fm9475 11111

วิทยุออนไลน์

ที่ตั้งหน่วยของเรา

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 173 guests and no members online

qr code rbs909,com xxxxxx

แนะนำ เพลงประจำ วส.909ฯ

ขอเชิญชม
Music VDO

เพลง  นทพ.ที่รัก  
afdc my love

เพลง  ขวัญใจ นทพ.
afdc konjai


จัดวิทยากรดำเนินการอบรมให้ความรู้เรื่อง COVD - 19 กับกำลังพลของหน่วย เพื่อให้กำลังของหน่วยทุกนายมีความรู้เรื่อง COVID - 19 เป็นอย่างดี และสามารถถ่ายทอดนำไปสู่การปฏิบัติ ทำให้เกิดความปลอดภัยแก่กำลังพลและครอบครัว ตามนโยบาย ฯ

328900

เมื่อ วันที่ 18 พ.ค.63 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดวิทยากรดำเนินการอบรมให้ 

Read more: จัดวิทยากรดำเนินการอบรมให้ความรู้เรื่อง COVD - 19 กับกำลังพลของหน่วย...

จัดกำลังพลชุดตรวจติดตามมาตรการผ่อนคลายและช่วยเหลือประชาชนประจำ จ.สกลนคร และ จ.บึงกาฬ ทำการสำรวจการดำเนินกิจกรรม ตามมาตรการในการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามสั่งการของ ผบ.ทสส./หน.ศปม.

481880

เมื่อ วันที่ 10 พ.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.26 สนภ.2 นทพ. ร่วมกับ วส.909 สนภ.2 นทพ. และ 

Read more: จัดกำลังพลชุดตรวจติดตามมาตรการผ่อนคลายและช่วยเหลือประชาชนประจำ จ.สกลนคร และ จ.บึงกาฬ...

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันฉัตรมงคล พุทธศักราช 2563 หน.วส.909 ฯ นำกำลังพลร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

297630

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันฉัตรมงคล พุธศักราช 2563 วันที่ 4 พ.ค.63  

 

  

  

 

 

Read more: เนื่องในโอกาสมหามงคลวันฉัตรมงคล พุทธศักราช 2563 หน.วส.909 ฯ นำกำลังพลร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล...

จัดกำลังพลจิตอาสาพัฒนาวัดสะพานคำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันฉัตรมงคล พุทธศักราช 2563 วันที่ 4 พ.ค.63 พร้อมถวายเจลแอลกอฮอล์ ให้กับ พระมหาคาวี ญาณสาโร เจ้าอาวาสวัดสะพานคำ เพื่อใช้สำหรับล้างมือป้องกันการติดเชื้อโคว

298235

เมื่อวันที่ 7 พ.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.จัดกำลังพลจิตอาสาพัฒนาวัดสะพานคำ เพื่อถวาย 

Read more: จัดกำลังพลจิตอาสาพัฒนาวัดสะพานคำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

ผบ.นทพ.และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยม นขต.สนภ.2 นทพ. ได้กรุณากล่าวให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางและเพิ่มขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลของหน่วยในการปฏิบัติต่อไป

266569

เมื่อ วันที่ 22 เม.ย.63 บก.ทท.(นทพ.) ในโอกาสที่ พล.อ.พีรพงษ์ เมืองบุญชู  ผบ.นทพ.และคณะฯ เดินทางมา   

 

 

 

Read more: ผบ.นทพ.และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยม นขต.สนภ.2 นทพ....

More Articles ...

  1. ดำเนินการชี้แจงเน้นย้ำดำริของ ผบ.ทสส. เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโคโรน่าไวรัส 2019 (Covid -19) และทำการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายกำลังพลด้วยเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิเทอร์โมมิเตอร์อินฟราเรด พร้อมจัดกิจกรรม bigcleaning day ปรับปรุงภูมิทัศน์
  2. หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.จัดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ สำรวจราคาไข่ไก่ในตลาดสด และห้างสรรพสินค้าต่างๆในเขตเทศบาลนครสกลนคร
  3. วส.909 ฯ ได้เน้นย้ำชี้แจงดำริ ผบ.ทสส. เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโคโรน่าไวรัส2019(COVID-19) แก่กำลังพล และดำเนินการจัดตั้งจุดคัดกรองฯ โดยให้เจ้าหน้าที่คัดกรองสวมหน้ากากอนามัย(mask)และหน้ากากใส (Face Shield) พร้อมถุงมือป้องกันเชื้อโรค
  4. วส.909 สนภ.2 นทพ. ส่งบุคคลากรทางการแพทย์ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำป้อมยามรักษาการณ์ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุรถยนต์ชนกับรถจักรยานยนต์ ณ บริเวณสี่แยกทางเข้าท่าอากาศยาน จ.สกลนคร ติดพื้นที่หน้าหน่วย

  ผู้บังคับบัญชา  

Big pb pss1พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี 
ผบ. ทสส.

p ntp
พลเอก พีรพงษ์ เมืองบุญชู
ผบ. นทพ.

po rdo2
พลตรี ธวัชชัย ดะนุดิษฐ์
ผอ.สนภ.2  นทพ.

หัว rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์   ธรรมสอน
 
หน.วส.909 สนภ. 2 นทพ.

ประชาสัมพันธ์ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นักรบสีน้ำเงิน

"ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา"