วิทยุออนไลน์

    rbs909 live trans phone

buy sell manage

ที่ตั้งหน่วยของเรา

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 4 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 (sport for all 4.0)"และ "สภากาแฟ" ครั้งที่ 4 ประจำเดือน เม.ย. 2561

 1

เมื่อ วันที่  1 พ.ค.61 เวลา 0600 บก.ทท.(นทพ.) โดย นาวาอากาศเอกหญิงสายยนต์  ธรรมสอน หัวหน้าสถานี 

 

 

Read more: ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 (sport for all 4.0)"และ "สภากาแฟ" ครั้งที่ 4...

ร่วมงานฌาปนกิจศพ นายจำนงค์ ซาแสน พร้อมมอบเงินวัสดิการช่วยเหลือ จัดกำลังพลของหน่วยฯ ทำหน้าที่เป็นพิธีกรและสนับสนุนเครื่องขยายเสียงในงาน ฯ ด้วย

 9

เมื่อ วันที่ 30 เม.ย.61 เวลา 1400  บก.ทท.(นทพ.) โดย นาวาอากาศเอกหญิงสายยนต์  ธรรมสอน หัวหน้าสถานี 

 

Read more: ร่วมงานฌาปนกิจศพ นายจำนงค์ ซาแสน พร้อมมอบเงินวัสดิการช่วยเหลือ จัดกำลังพลของหน่วยฯ...

จัดซื้อ จัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินงบประมาณและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 buy sell 

 1. ชื่อโครงการ   จัดซื้อวัสดุก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกตาข่ายถัก  วันที่กำหนดราคากลาง    26 เม.ย.61 

Read more: จัดซื้อ จัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

จัดตั้งกองผ้าป่าสามัคคีและร่วมพิธียกช่อฟ้าอุโบสถ ณ วัดสุพรรณหงษ์วนาราม บ้านหนองห้าง ต.ม่วงลาย สกลนคร

 13

เมื่อ วันที่ 29 เม.ย.61 เวลา 0900 - 1200 บก.ทท(นทพ) โดยนาวาอากาศเอกหญิงสายยนต์ ธรรมสอน หัวหน้าสถานี

Read more: จัดตั้งกองผ้าป่าสามัคคีและร่วมพิธียกช่อฟ้าอุโบสถ ณ วัดสุพรรณหงษ์วนาราม บ้านหนองห้าง ต.ม่วงลาย สกลนคร

สนับสนุนสถานที่และวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา มรภ.สกลนคร คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ชั้นปีที่ 2 ฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการเรียนรู้เพื่อก้าวสู่อาชีพนักจัดรายการวิทยุ"

เมื่อ วันที่ 27 เม.ย.61 เวลา 0830 -1700 บก.ทท(นทพ) โดยนาวาอากาศเอกหญิงสายยนต์ ธรรมสอน หัวหน้าสถานี 

Read more: สนับสนุนสถานที่และวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา มรภ.สกลนคร คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์...

  ผู้บังคับบัญชา  

BIG pss1พลเอก ธารไชยยันต์  ศรีสุวรรณ 
ผบ.ทสส.

BigBoss1
พลเอก ธงชัย  สาระสุข
ผบ.นทพ.

B rdo 1
พลตรี กิตติพงศ์    กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2 นทพ.

Head rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์  ธรรมสอน 
หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.

QR Code วส.909

qr code rbs909,com xxxxxx

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center