buy sell manage

วิทยุออนไลน์ ระบบ A.M.

rbs909 live trans phone  

วิทยุออนไลน์ ระบบ FM

rbs909 fm9475 11111

วิทยุออนไลน์

ที่ตั้งหน่วยของเรา

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 23 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center

ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2562

1

เมื่อ วันที่ 3 ม.ค.62 เวลา 0830 บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.พร้อมกำลังพลหน่วย ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องใน 

  

Read more: ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2562

จัดชุดผู้สื่อข่าว ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและรายงานข่าวการให้บริการของจุดบริการต่างๆ ในพื้นที่ จ.สกลนคร ห้วงเทศกาลปีใหม่ 2562

 681115

เมื่อ วันที่ 2 ม.ค.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดชุดผู้สื่อข่าว ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและรายงานข่าวการให้ 

 

Read more: จัดชุดผู้สื่อข่าว ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและรายงานข่าวการให้บริการของจุดบริการต่างๆ ในพื้นที่...

รอง หน.วส.909 ฯ พร้อมชุดผู้สื่อข่าว ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการให้บริการของจุดบริการต่างๆ ในพื้นที่ จ.สกลนคร ห้วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ณ จุดอำนวยการ บ.นาแก อบต.ดงมะไฟ จ.สกลนคร

1

เมื่อ วันที่ 1 ม.ค.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ มอบหมายให้ รอง หน.วส.909 ฯ พร้อมชุดผู้สื่อข่าว ลงพื้นที่เก็บ

Read more: รอง หน.วส.909 ฯ พร้อมชุดผู้สื่อข่าว ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการให้บริการของจุดบริการต่างๆ ในพื้นที่...

วส.909 ฯ ปชส.การปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน จ.สกลนคร เทศกาลปีใหม่ 2562 โดย ผวจ.สกลนคร เข้าอำนวยการ ดูแลความปลอดภัย อำนวยความสะดวกให้บริการพี่น้องประชาชนในการเดินทางกลับ กทม.และต่างจังหวัด ณ สถานีขนส่ง จ.สกลนคร แห่งที่ 2

3

เมื่อ วันที่ 1 ม.ค.62 บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัด 

Read more: วส.909 ฯ ปชส.การปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน จ.สกลนคร เทศกาลปีใหม่ 2562 โดย ผวจ.สกลนคร...

นทพ จัดชุดผู้สื่อข่าว ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการให้บริการของจุดบริการต่างๆ ในพื้นที่ จ.สกลนครห้วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ณ จุดพักรถและบริการประชาชน หน้ากรมทหารราบที่ 3

1

เมื่อ วันที่ 31 ธ.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ จัดชุดผู้สื่อข่าว ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการให้บริการของจุดบริการต่างๆ ใน  

 

 

 

 

Read more: นทพ จัดชุดผู้สื่อข่าว ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการให้บริการของจุดบริการต่างๆ ในพื้นที่...

More Articles ...

  1. จัดชุดผู้สื่อข่าว ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการให้บริการของจุดบริการต่างๆ ในพื้นที่ จ.สกลนครห้วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ณ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับตำบล บริเวณริมถนนสาย (นายอ –บึงน้อย) หน้าที่ อบต.บึงทวาย
  2. รอง หน.วส.909 ฯ เป็นผู้แทนเข้าร่วม ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำ จ.สกลนคร ครั้งที่ 12/61 ประจำเดือน ธ.ค.61
  3. ร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ พ.ศ. 2562 ซึ่งจัดโดย อบต.โคกก่อง ณ ร.ร.บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร จ.สกลนคร
  4. ชุดผู้สื่อข่าวร่วมทำข่าวพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 และวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ

  ผู้บังคับบัญชา  

Big pb pss1พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี 
ผบ. ทสส.

pb ntp1
พลเอก ดร. ธนพร ชอบชื่นชม
ผบ. นทพ.

Bdo 1
พลตรี กิตติพงศ์ กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2  นทพ.

หัว rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์   ธรรมสอน
 
หน.วส.909 สนภ. 2 นทพ.

qr code rbs909,com xxxxxx