buy sell manage

วิทยุออนไลน์ ระบบ A.M.

rbs909 live trans phone  

วิทยุออนไลน์ ระบบ FM

rbs909 fm9475 11111

วิทยุออนไลน์

ที่ตั้งหน่วยของเรา

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 27 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center

ประชุมชี้แจงนโยบายการปฏิบัติราชการของ ผบ.นทพ.และมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้กับกำลังพลของหน่วย พร้อมทั้งให้กำลังพลได้เสนอข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงหน่วย

1

เมื่อ วันที่ 31 ต.ค.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. ประชุมชี้แจงนโยบายการปฏิบัติราชการของ ผบ.นทพ.และ 

Read more: ประชุมชี้แจงนโยบายการปฏิบัติราชการของ ผบ.นทพ.และมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563...

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาท เพื่อเป็นแนวทางการรับราชการต่อไป ณ ห้องประชุม บก.วส.909 สนภ.2 นทพ

4

เมื่อ วันที่ 31 ต.ค. 62 เวลา 0830 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ 

Read more: พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาท...

วส.909 สนภ.2 นทพ.จัดกำลังพล ร่วมพิธีทอดถวายกฐินสามัคคีอำเภอเมืองสกลนคร จ.สกลนคร ณ วัดบ้านน้อยจอมศรี ม.4 ต.ฮางโฮง อ.เมือง จ.สกลนคร

4

เมื่อวันที่ 25 ต.ค.62 เวลา 0900 บก.ทท.โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.จัดกำลังพล ร่วมพิธีทอดถวายกฐิน 

Read more: วส.909 สนภ.2 นทพ.จัดกำลังพล ร่วมพิธีทอดถวายกฐินสามัคคีอำเภอเมืองสกลนคร จ.สกลนคร ณ...

ร่วมประชุมและทำข่าวการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสกลนคร ประจำเดือน ต.ค.62 ครั้งที่ 10/62 ณ ห้องพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลาง จ.สกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร

2

เมื่อ วันที่ 30 ต.ค.62 เวลา 1030 บก.ทท.(นทพ. โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. เข้าร่วมประชุมและทำข่าวการ 

Read more: ร่วมประชุมและทำข่าวการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสกลนคร ประจำเดือน...

วส.909 สนภ.2 นทพ.จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแนวรั้วรอบพื้นที่หน่วยฯ เพื่อการพัฒนาองค์กร ให้หน่วยฯมีความเรียบร้อยสวยงามอยู่เสมอ ณ วส.909 สนภ.2 นทพ.

5

เมื่อวันที่ 25 ต.ค.62 บก.ทท.โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแนว 

 

Read more: วส.909 สนภ.2 นทพ.จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแนวรั้วรอบพื้นที่หน่วยฯ เพื่อการพัฒนาองค์กร...

More Articles ...

  1. วส.909 ฯ จัดกำลังพลร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 จ.สกลนคร
  2. หน.วส.909 ฯ พร้อมกำลังพลของหน่วยประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5
  3. หน.วส.909 ฯ นำกำลังพลร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5
  4. หน.วส.909 ฯ นำกำลังพลร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

  ผู้บังคับบัญชา  

Big pb pss1พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี 
ผบ. ทสส.

p ntp
พลเอก พีรพงษ์ เมืองบุญชู
ผบ. นทพ.

B rdo
พลตรี ธวัชชัย ดะนุดิษฐ์
ผอ.สนภ.2  นทพ.

หัว rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์   ธรรมสอน
 
หน.วส.909 สนภ. 2 นทพ.

qr code rbs909,com xxxxxx