buy sell manage

วิทยุออนไลน์ ระบบ A.M.

rbs909 live trans phone  

วิทยุออนไลน์ ระบบ FM

rbs909 fm9475 11111

วิทยุออนไลน์

ที่ตั้งหน่วยของเรา

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 162 guests and no members online

qr code rbs909,com xxxxxx

แนะนำ เพลงประจำ วส.909ฯ

ขอเชิญชม
Music VDO

เพลง  นทพ.ที่รัก  
afdc my love

เพลง  ขวัญใจ นทพ.
afdc konjai


หน.วส.909 ฯ จัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องป้องกัน และเครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิเทอร์โมมิเตอร์อินฟาเรดประจำหน่วยฯ เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19 ตามนโยบายของรัฐบาล , ผบ.ทสส. และ ผบ.นทพ.

177802

เมื่อวันที่ 11 มี.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. ดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องป้องกัน และ  

Read more: หน.วส.909 ฯ จัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องป้องกัน...

จัดกิจกรรมป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid - 19 ร่วมกับ รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา จัดชุดวิทยากร ให้ความรู้เรื่อง การป้องกัน การสังเกตอาการเบื้องต้นของโรค และสาธิตการใช้อุปกรณ์ป้องกัน หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ การล้างมืออย่างถูกวิธี ตามนโยบาย ผบ.ทสส.และ ผบ.นทพ.

164436

เมื่อ วันที่ 6 มี.ค.63 เวลา 1000 บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.พร้อมกำลังพลของหน่วย จัด   

Read more: จัดกิจกรรมป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid - 19 ร่วมกับ รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา จัดชุดวิทยากร...

หน.วส.909 ฯ เป็นประธาน และนำกำลังพล ร่วมพิธีฌาปณกิจ คุณพ่อพันที กุลยะณีย์ บิดา จ.ส.อ.ถนอมจิต ฯ จนท.ประกาศ ผรข.วส.909 ฯ พร้อมมอบเงินสวัสดิการของหน่วย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับครอบครัวและเครือญาติของผู้วายชนม์

157947

เมื่อวันที่ 3 มี.ค.63 เวลา 1300 บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.เป็นประธาน และนำกำลังพล ร่วม

 

Read more: หน.วส.909 ฯ เป็นประธาน และนำกำลังพล ร่วมพิธีฌาปณกิจ คุณพ่อพันที กุลยะณีย์ บิดา จ.ส.อ.ถนอมจิต ฯ...

งานมหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่องฯ ของ คณะปิยมิตรร่วมบุญ 29/55/60

งานมหกรรการประกวดการอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่องฯ ของ คณะปิยมิตรร่วมบุญ 29/55/60

 

 

 

 

 

Read more: งานมหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่องฯ ของ คณะปิยมิตรร่วมบุญ 29/55/60

หน.วส.909 ฯ นำกำลังพล ชุดถ่ายทอดเสียง พิธีกรกลาง และจัดรถยนต์บรรทุกน้ำพร้อมพลขับ สมทบกับ นพค.26 ฯ ร่วมพิธีตรวจความพร้อมทรัพยากร และปล่อยขบวนยานพาหนะกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน จ.สกลนคร ณ ลานจอดเครื่องบิน สนา

เมื่อวันที่ 28 ก.พ.63 เวลา1000 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.นำกำลังพล ชุดถ่ายทอดเสียง พิธีกรกลาง และ 

Read more: หน.วส.909 ฯ นำกำลังพล ชุดถ่ายทอดเสียง พิธีกรกลาง และจัดรถยนต์บรรทุกน้ำพร้อมพลขับ สมทบกับ นพค.26 ฯ...

More Articles ...

  1. กิจกรรมประกวดดนตรีพื้นเมืองในสถานศึกษา ตามแผนงานโครงการประจำปี งป.2563 ณ รร.บ้านบาก 2 ฯ และ รร.บ้านนาม่วง ฯ เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และปลูกฝังให้เยาวชน สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริ
  2. ร่วมประชุมจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมธาตุดุม ชั้น 2 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร อ.เมืองสกลนคร
  3. จัดชุดผู้สื่อข่าวร่วมประชุมและทำข่าวโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว และ มีส่วนร่วมในการนำแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบถูกต้องตามกฎหมาย ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลช
  4. หน.วส.909 ฯ พร้อมกำลังพล ร่วมกับสมาคมนักข่าว หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์จังหวัดสกลนคร และหน่วยงานขององค์กรสื่อสารมวลชนจังหวัดสกลนคร จัดการแข่งขันกีฬาสื่อสารสัมพันธ์ ครั้งที่ 23 ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อเชื่อมความสามัคคีและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่ว

  ผู้บังคับบัญชา  

Big pb pss1พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี 
ผบ. ทสส.

p ntp
พลเอก พีรพงษ์ เมืองบุญชู
ผบ. นทพ.

B rdo
พลตรี ธวัชชัย ดะนุดิษฐ์
ผอ.สนภ.2  นทพ.

หัว rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์   ธรรมสอน
 
หน.วส.909 สนภ. 2 นทพ.

ประชาสัมพันธ์ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นักรบสีน้ำเงิน

"ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา"