buy sell manage

วิทยุออนไลน์ ระบบ A.M.

rbs909 live trans phone  

วิทยุออนไลน์ ระบบ FM

rbs909 fm9475 11111

วิทยุออนไลน์

ที่ตั้งหน่วยของเรา

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 151 guests and no members online

qr code rbs909,com xxxxxx

แนะนำ เพลงประจำ วส.909ฯ

มิวสิค VDO

เพลง  นทพ.ที่รัก 
afdc my love

เพลง  ขวัญใจ นทพ.
afdc konjai


ปฐมนิเทศ ให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.นครพนม หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ในด้านการกระจายเสียง,การเขียนบทความ,การทำสคริปข่าวและงานด้านสารสนเทศ

 04

เมื่อ วันที่ 1 ธ.ค.63 เวลา 0900 น.บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. ได้ทำการปฐมนิเทศ ให้กับนัก 

Read more: ปฐมนิเทศ ให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.นครพนม...

ชุดผู้สื่อข่าวออกทำข่าวการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว "ภูพานราชนิเวศน์" ครั้งที่ 39 ประจำปี 2563

 01

เมื่อ วันที่ 1 ธ.ค.63 เวลา 0900 น.บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. มอบให้ผู้แทนหน่วย พร้อมชุดผู้สื่อ 

 

 

 

Read more: ชุดผู้สื่อข่าวออกทำข่าวการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน...

จนท.วส.909 ฯ ออกให้การช่วยเหลือเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ ณ บริเวณทางแยกสนามเข้าสนามบินสกลนคร บ.รุ่งพัฒนา จ.สกลนคร

175106

เมื่อ วันที่ 29 พ.ย.63 เวลา 12.40 น. บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. ได้รับแจ้งจาก ผช.นายทหารเวร (ประจำ 

   

 

Read more: จนท.วส.909 ฯ ออกให้การช่วยเหลือเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ ณ บริเวณทางแยกสนามเข้าสนามบินสกลนคร...

หน.วส.909 ฯ ได้ทำพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2563 ให้กับบุตรข้าราชการในสังกัด ระดับสามัญศึกษา เพื่อเป็นขวัญและกำลังให้กับบุตรข้าราชการที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติเรียบร้อย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับบุตร ขรก. และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับบุตร ขร

 177105

เมื่อ วันที่ 30 พ.ย.63 เวลา 1500 น.บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. ได้ทำพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี  

Read more: หน.วส.909 ฯ ได้ทำพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2563 ให้กับบุตรข้าราชการในสังกัด ระดับสามัญศึกษา...

เข้าร่วมประชุม และทำข่าว การประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ระดับจังหวัด จ.สกลนคร ของ รมช.ก.มหาดไทย พร้อมคณะ และ การประชุมคณะกรมการ จ. และหัวหน้าส่วนราชการ จ. ส.น.

 171267

เมื่อ วันที่ 27 พ.ย.63 เวลา 1000 น.บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. มอบให้ผู้แทนหน่วย พร้อมชุดผู้สื่อข่าว 909 เข้า 

 

Read more: เข้าร่วมประชุม และทำข่าว การประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ระดับจังหวัด...

More Articles ...

  1. ให้การต้อนรับคณะชุดตรวจ กตน.3 สตน.ทหาร ซึ่งได้เดินทางมาตรวจสอบ หน่วย วส.909 ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ห้วงเวลาบัญชีที่ตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  2. ชุดผู้สื่อข่าว ทำข่าว พิธีอัญเชิญพวงดอกไม้พระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระราชศรัทธา และ ทรงระลึกถึง พระราชนิโรสรังสี คัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
  3. จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา จ.สกลนคร เนื่องในวัน ร.6 (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) ณ บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนงิ้วด่อน
  4. ชุดผู้สื่อข่าวร่วมทำข่าว การจัดนิทรรศการ 38 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน"สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อพัฒนาชาติที่ยั่งยืน"เพื่อเผยแพร่แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการขยายผลไปสู่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพ แล ะความใส่พระราชหฤทั

  ผู้บังคับบัญชา  

Big pb pss1
พลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์  

ผบ. ทสส.

pb ntp 1
พลเอกนเรนทร์ราชินีภูผา
ผบ. นทพ.

บอส rdo2 00
พลตรีธีระยุทธจินหิรัญ
ผอ. สนภ. 2   นทพ.

หัว rbs909 Nn
พันเอก ณ ฐพลผิวเณร
หน.วส. 909 สนภ. 2 นทพ.

ประชาสัมพันธ์ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นักรบสีน้ำเงิน