buy sell manage

วิทยุออนไลน์ ระบบ A.M.

rbs909 live trans phone  

วิทยุออนไลน์ ระบบ FM

rbs909 fm9475 11111

วิทยุออนไลน์

ที่ตั้งหน่วยของเรา

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 65 guests and no members online

qr code rbs909,com xxxxxx

แนะนำ เพลงประจำ วส.909ฯ

มิวสิค VDO

เพลง  นทพ.ที่รัก 
afdc my love

เพลง  ขวัญใจ นทพ.
afdc konjai


จัดจิตอาสา ๙๐๔ หลบักสูตรพื้นฐาน (ทภ.2) เข้าปฏิบัติงานเพื่อแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับการแต่งกาย การผูกผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน และแนะนำในการปฏิบัติในการเข้าเฝ้ารับเสด็จ พร้อมทั้งได้บรรยายถึงภารกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ประชาชนได้เข้าใจในพระมหา

 142435

เมื่อ วันที่ 14 พ.ย.63 เวลา 0700-1200 น.บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. ได้จัดจิตอาสา 

Read more: จัดจิตอาสา ๙๐๔ หลบักสูตรพื้นฐาน (ทภ.2) เข้าปฏิบัติงานเพื่อแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับการแต่งกาย...

ชุดซ่อมจากศูนย์โทรคมนาคมทหาร สส.ทหาร บก.ทท. เข้าตรวจระบบรับส่งสัญญาณ (intranet) และระบบสัญญาณโทรศัพท์ ตรวจดูระบบกราวด์สายล่อฟ้าของเสาอากาศ ระบบ เอฟ.เอ็ม. ของหน่วย

 IMG 4938

เมื่อ วันที่ 13 พ.ย.63 เวลา 1400 บก.ทท.(นทพ.) ชุดซ่อมจากศูนย์โทรคมนาคมทหาร กรมสื่อสารทหาร บก.  

 

 

Read more: ชุดซ่อมจากศูนย์โทรคมนาคมทหาร สส.ทหาร บก.ทท. เข้าตรวจระบบรับส่งสัญญาณ (intranet)...

จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมและทำข่าวแถลงแผนการถวายความปลอดภัยแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญา ฯ เสด็จฯ ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

51307

เมื่อ วันที่ 10 พ.ย.63 เวลา 1000 น. บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมและทำข่าวแถลง 

     

 

Read more: จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมและทำข่าวแถลงแผนการถวายความปลอดภัยแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ...

บรรยายสรุปภารกิจงานการประชาสัมพันธ์ทางวิทยุกระจายเสียงให้กับคณะนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 2 จาก มรภ.สกลนคร พร้อมเยี่ยมชมการปฏิบัติหน้าที่ในห้องออกอากาศ ห้องแผ่นเสียง ห้องเครื่องส่ง

7

เมื่อ วันที่ 11 พ.ย.63 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.บรรยายสรุปภารกิจงานการประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ  

 

Read more: บรรยายสรุปภารกิจงานการประชาสัมพันธ์ทางวิทยุกระจายเสียงให้กับคณะนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเคมี...

รวมกำลังพลนวดข้าว และเก็บเข้ายุ้งข้าว “ เอาแรงนวดข้าว 909 สามัคคี ” ได้ข้าว จำนวน 40 กระสอบ (1,200 กก. ข้าวเปลือก) เพื่อใช้เป็นอาหารกลางวันให้กับกำลังพล และเป็นการลดรายจ่ายได้ในระดับหนึ่งตามนโยบายของ หน.วส.909 ฯ

220406

เมื่อ วันที่ 9 พ.ย.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. รวมกำลังพลนวดข้าว และเก็บเข้ายุ้งข้าว เอาแรงนวด 

 

 

Read more: รวมกำลังพลนวดข้าว และเก็บเข้ายุ้งข้าว “ เอาแรงนวดข้าว 909 สามัคคี ” ได้ข้าว จำนวน 40 กระสอบ (1,200...

More Articles ...

  1. จัดกำลังพลเพื่อปฏิบัติงานในวันเสาร์-อาทิตย์ ตามนโยบายของ ผบ.นทพ.จัดระเบียบ 5 ส.ภายในสำนักงาน,ปรับภูมิทัศน์ของหน่วย และพัฒนาเขตสุขาภิบาลพื้นที่รับผิดชอบ
  2. วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดเวรเตรียมพร้อม 25 % ของกำลังพลทั้งหมด เพื่อปฏิบัติงานในวันเสาร์-อาทิตย์ ตามนโยบายของ ผบ.นทพ.
  3. ให้การต้อนรับคณะอาจารย์,นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร คณะครุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 22 คน เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของ วส.909ฯ รับฟังการบรรยายสรุป,เยี่ยมชมห้องออกอากาศ,ห้องเก็บแผ่นเสียง
  4. ได้จัดผู้แทนหน่วยฯ ร่วมกับ รอง ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 232 กกต. พร้อมคณะ กกต.ประจำ อบจ.สกลนคร ร่วมกับ กกต.จว.สกลนคร,ศปง.การเลือกตั้งประจำ อบจ.สกลนคร ดำเนินการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ.และ ส.อบจ.สกลนคร

  ผู้บังคับบัญชา  

Big pb pss1
พลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์  

ผบ. ทสส.

pb ntp 1
พลเอกนเรนทร์ราชินีภูผา
ผบ. นทพ.

บอส rdo2 00
พลตรีธีระยุทธจินหิรัญ
ผอ. สนภ. 2   นทพ.

หัว rbs909 Nn
พันเอก ณ ฐพลผิวเณร
หน.วส. 909 สนภ. 2 นทพ.

ประชาสัมพันธ์ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นักรบสีน้ำเงิน