buy sell manage

วิทยุออนไลน์ ระบบ A.M.

rbs909 live trans phone  

วิทยุออนไลน์ ระบบ FM

rbs909 fm9475 11111

วิทยุออนไลน์

ที่ตั้งหน่วยของเรา

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 25 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center

จัดชุดผู้สื่อข่าว ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการให้บริการของจุดบริการต่างๆ ในพื้นที่ จ.สกลนครห้วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ณ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับตำบล บริเวณริมถนนสาย (นายอ –บึงน้อย) หน้าที่ อบต.บึงทวาย

1

เมื่อ วันที่ 30 ธ.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดชุดผู้สื่อข่าว ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการให้บริการของจุดบริการต่างๆ ในพื้นที่ จ.สกลนคร 

Read more: จัดชุดผู้สื่อข่าว ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการให้บริการของจุดบริการต่างๆ ในพื้นที่...

รอง หน.วส.909 ฯ เป็นผู้แทนเข้าร่วม ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำ จ.สกลนคร ครั้งที่ 12/61 ประจำเดือน ธ.ค.61

 1

เมื่อ วันที่ 27 ธ.ค.61 เวลา1000 บก.ทท. (นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. มอบหมายให้ รอง หน.วส.909 ฯ เป็นผู้แทนเข้าร่วม  

Read more: รอง หน.วส.909 ฯ เป็นผู้แทนเข้าร่วม ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำ จ.สกลนคร...

ชุดผู้สื่อข่าวร่วมทำข่าวพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 และวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ

 1

เมื่อ วันที่ 26 ธ.ค.61 เวลา 1000 บก.ทท. (นทพ) โดย  หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.จัดชุดผู้สื่อข่าวร่วมทำข่าวพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ 

Read more: ชุดผู้สื่อข่าวร่วมทำข่าวพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่...

ร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ พ.ศ. 2562 ซึ่งจัดโดย อบต.โคกก่อง ณ ร.ร.บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร จ.สกลนคร

 1

เมื่อ วันที่ 26 ธ.ค.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. มอบหมายให้ รอง หน.วส.909 ฯ นำกำลังพลร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อม 

 

 

Read more: ร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ พ.ศ. 2562 ซึ่งจัดโดย อบต.โคกก่อง ณ...

ผลิตรายการเพื่อประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของรัฐบาล โดยรับสัญญาณรายการ กกต.ทอล์ก ออกอากาศเวลา 1930 – 2000 เรื่อง กกต.ร่วมหารือพรรคการเมือง ประเด็นระเบียบการหาเสียง

 1

เมื่อ วันที่ 26 ธ.ค.61 บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.

            ผลิตรายการเพื่อประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของรัฐบาล โดยรับสัญญาณรายการ กกต.ทอล์ก ออกอากาศ  

Read more: ผลิตรายการเพื่อประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของรัฐบาล โดยรับสัญญาณรายการ กกต.ทอล์ก ออกอากาศเวลา...

More Articles ...

  1. นกพ.ผธบ.วส.909ฯ เป็นผู้แทน เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายระดับ จว. และระดับอำเภอ ในการดำเนินมาตรการทางกฏหมาย เพื่อป้องกัน ควบคุม บังคับใช้กฏหมาย ตาม พรบ.ควบคุมแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
  2. ร่วมพิธีสมโภชหอพระพุทธรูปและพระพุทธสุวรรณนาคมงคล สกลนคราบรีรักษ์(พระพุทธรูปประจำศาลากลางจังหวัดสกลนคร)
  3. ร่วมกิจกรรมประเพณีแห่ดาว เทศกาลวันคริสต์มาส จังหวัดสกลนคร ประจำปี ค.ศ.2018 ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญของจังหวัดสกลนคร โดยคริสตชน 4 จว. จาก จ.นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์และสกลนคร
  4. กิจกรรมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง "ขวัญใจ นทพ." ประจำปี งป.62 รอบคัดเลือก เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ศิลปเพลงไทยลูกทุ่ง และการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

  ผู้บังคับบัญชา  

Big pb pss1พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี 
ผบ. ทสส.

pb ntp1
พลเอก ดร. ธนพร ชอบชื่นชม
ผบ. นทพ.

Bdo 1
พลตรี กิตติพงศ์ กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2  นทพ.

หัว rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์   ธรรมสอน
 
หน.วส.909 สนภ. 2 นทพ.

qr code rbs909,com xxxxxx