วิทยุออนไลน์

    rbs909 live trans phone

buy sell manage

ทำพิธีตั้งศาลพระภูมิใหม่พร้อมถวายเครื่องเซ่นไหว้บูชา เพื่อเป็นศิริมงคลจากเจ้าปู่ "รัศมีมงคล" ซึ่งเป็นศาลพระภูมิดั้งเดิม เป็นที่เคารพบูชาของกำลังพลในหน่วยฯ

12445

เมื่อ วันที่ 2 มี.ค.61 เวลา 0909 บก.ทท.(นทพ.) โดย นาวาอากาศเอกหญิง สายยนต์  ธรรมสอน  หัวหน้าสถานีวิทยุ 

 

Read more: ทำพิธีตั้งศาลพระภูมิใหม่พร้อมถวายเครื่องเซ่นไหว้บูชา เพื่อเป็นศิริมงคลจากเจ้าปู่ "รัศมีมงคล"...

ร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ทำวัตรสวดมนต์เย็นและเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุเชิงชุม ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา จ.สกลนคร

S 4235478

เมื่อ วันที่ 1 มี.ค.61 เวลา 1800 - 2100 บก.ทท.(นทพ.)โดย นาวาอากาศเอกหญิงสายยนต์  ธรรมสอน หัวหน้าสถานีวิทยุ 

Read more: ร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ทำวัตรสวดมนต์เย็นและเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุเชิงชุม...

จัด นกร.ฯ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม การเตรียมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการ องค์กรเอกชนภายใน จ.สกลนคร ครั้งที่ 22

S 4194944

เมื่อ วันที่ 28 ก.พ.61 เวลา 1000 บก.ทท.(นทพ.)โดย นาวาอากาศเอกหญิงสายยนต์  ธรรมสอน หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สำนักงานพัฒนาภาค หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  

Read more: จัด นกร.ฯ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม การเตรียมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการ...

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา จ.สกลนคร

173620

เมื่อ วันที่ 1 มี.ค.61 เวลา 0630  บก.ทท.(นทพ.)โดย นาวาอากาศเอกหญิง สายยนต์  ธรรมสอน  หัวหน้าสถานีวิทยุ 

 

 

Read more: ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา จ.สกลนคร

หน.วส.909ฯ นำกำลังพลเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร งานอุปสมบทและบรรพชา บุตรชายและหลานของ อ.เจียมจันทร์ สืบสวน เครือข่ายนักพัฒนาฯ

171940

เมื่อ วันที่ 28 ก.พ.61 เวลา 0700 บก.ทท.(นทพ.)โดย นาวาอากาศเอกหญิงสายยนต์  ธรรมสอน หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง 909 

Read more: หน.วส.909ฯ นำกำลังพลเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร งานอุปสมบทและบรรพชา บุตรชายและหลานของ อ.เจียมจันทร์...

  ผู้บังคับบัญชา  

BigBoss1
พลเอก ธงชัย  สาระสุข
ผบ.นทพ.

B rdo 1
พลตรี กิตติพงศ์    กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2 นทพ.

Head rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์  ธรรมสอน 
หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.