buy sell manage

วิทยุออนไลน์ ระบบ A.M.

rbs909 live trans phone  

วิทยุออนไลน์ ระบบ FM

rbs909 fm9475 11111

วิทยุออนไลน์

ที่ตั้งหน่วยของเรา

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 163 guests and no members online

qr code rbs909,com xxxxxx

แนะนำ เพลงประจำ วส.909ฯ

ขอเชิญชม
Music VDO

เพลง  นทพ.ที่รัก  
afdc my love

เพลง  ขวัญใจ นทพ.
afdc konjai


กิจกรรมประกวดดนตรีพื้นเมืองในสถานศึกษา ตามแผนงานโครงการประจำปี งป.2563 ณ รร.บ้านบาก 2 ฯ และ รร.บ้านนาม่วง ฯ เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และปลูกฝังให้เยาวชน สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริ

 144578

เมื่อวันที่ 27 ก.พ.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. เป็นประธานในการจัดกิจกรรมประกวดดนตรี 

Read more: กิจกรรมประกวดดนตรีพื้นเมืองในสถานศึกษา ตามแผนงานโครงการประจำปี งป.2563 ณ รร.บ้านบาก 2 ฯ และ...

ร่วมประชุมจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมธาตุดุม ชั้น 2 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร อ.เมืองสกลนคร

137451

เมื่อวันที่ 25 ก.พ.63 เวลา 1500 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.ร่วมประชุมจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความ 

Read more: ร่วมประชุมจิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1/2563...

หน.วส.909 ฯ พร้อมกำลังพล ร่วมกับสมาคมนักข่าว หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์จังหวัดสกลนคร และหน่วยงานขององค์กรสื่อสารมวลชนจังหวัดสกลนคร จัดการแข่งขันกีฬาสื่อสารสัมพันธ์ ครั้งที่ 23 ประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อเชื่อมความสามัคคีและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่ว

131695

เมื่อวันที่ 22 ก.พ.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.พร้อมกำลังพลร่วมกับสมาคมนักข่าว หนังสือพิมพ์ วิทยุ และ 

Read more: หน.วส.909 ฯ พร้อมกำลังพล ร่วมกับสมาคมนักข่าว หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์จังหวัดสกลนคร...

จัดชุดผู้สื่อข่าวร่วมประชุมและทำข่าวโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว และ มีส่วนร่วมในการนำแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบถูกต้องตามกฎหมาย ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลช

page

เมื่อวันที่ 25 ก.พ.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดชุดผู้สื่อข่าวร่วมประชุมและทำข่าวโครงการประชาสัมพันธ์การ  

Read more: จัดชุดผู้สื่อข่าวร่วมประชุมและทำข่าวโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว...

กิจกรรมประกวดดนตรีพื้นเมืองในสถานศึกษา ตามแผนงานโครงการประจำปี งป.2563 ณ ร.ร.สมเด็จพิทยาคม อ.สมเด็จ และ ร.ร.สามชัย อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และปลูกฝังให้เยาวชน สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ฯลฯ

 125879

เมื่อวันที่ 19 ก.พ.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. เป็นประธานในการจัดกิจกรรมประกวดดนตรี 

Read more: กิจกรรมประกวดดนตรีพื้นเมืองในสถานศึกษา ตามแผนงานโครงการประจำปี งป.2563 ณ ร.ร.สมเด็จพิทยาคม...

More Articles ...

  1. หน.วส.909ฯนำนักจัดรายการวิทยุ และ จนท. เข้าเยี่ยมแฟนรายการ, จัดรายการนอกสถานที่,มอบวิทยุและผ้าห่มกันหนาวฯลฯ ซึ่งจัดโดยสมาคมคนตาบอดและศูนย์บริการคนตาบอด จ.สกลนคร ณ บ้านกุดพร้าว ต.วาริชภูมิ
  2. หน.วส.909 ฯ นำกำลังพลจัดกิจกรรมโครงการประกวดหมอลำกลอน ประจำปี งป. พ.ศ.2563 ในโอกาสที่วัดสุพรรณหงส์วนารามร่วมกับชาวบ้านหนองห้าง และพุทธศาสนิกชน จัดงานผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต บวชชีพราหมณ์ ฉลองพระอุโบสถ
  3. วส.909 สนภ.2 นทพ.ร่วมพิธีทำวัตรเย็น เจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันมาฆะบูชาประจำปี 2563 ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
  4. หน.วส.909 ฯ นำกำลังพลร่วมพิธีทำบุุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2563 จังหวัดสกลนคร ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อ.เมืองสกลนคร

  ผู้บังคับบัญชา  

Big pb pss1พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี 
ผบ. ทสส.

p ntp
พลเอก พีรพงษ์ เมืองบุญชู
ผบ. นทพ.

B rdo
พลตรี ธวัชชัย ดะนุดิษฐ์
ผอ.สนภ.2  นทพ.

หัว rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์   ธรรมสอน
 
หน.วส.909 สนภ. 2 นทพ.

ประชาสัมพันธ์ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นักรบสีน้ำเงิน

"ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา"