buy sell manage

วิทยุออนไลน์ ระบบ A.M.

rbs909 live trans phone  

วิทยุออนไลน์ ระบบ FM

rbs909 fm9475 11111

วิทยุออนไลน์

ที่ตั้งหน่วยของเรา

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 12 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center

จัดพิธีกรถ่ายทอดเสียงพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิธรรม-พิพิธภัณฑ์ศาสตราจารย์ คุณรัญจวน อินทรกำแหง ณ วัดป่าหนองไผ่ บ้านหนองไผ่ ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

2

เมื่อวันที่ 21 ต.ค.62 บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.นำกำลังพลพร้อมจัดพิธีกร 

Read more: จัดพิธีกรถ่ายทอดเสียงพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิธรรม-พิพิธภัณฑ์ศาสตราจารย์ คุณรัญจวน อินทรกำแหง ณ...

จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติและพิธีแสดงอเศียรวาทราชสดุดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ประจำปี 2562

1

เมื่อวันที่ 21 ต.ค.62 เวลา 0700 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.จัดกำลังพลเข้าร่วม 

Read more: จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติและพิธีแสดงอเศียรวาทราชสดุดี...

หน.วส.909 ฯ เข้าร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค สมทบ"โครงการ ธนาคารโค- กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และในโอกาสวันอายุวัฒนะมงคล ครบรอบ 70 ปี 50 พรรษา พระอาจารย์สุธรรม

2

เมื่อวันที่ 20 ต.ค.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.เข้าร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค สมทบ 

Read more: หน.วส.909 ฯ เข้าร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค สมทบ"โครงการ ธนาคารโค- กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ”...

วส.909 ฯ พร้อมกำลังพลร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 เพื่อสมทบทุนสร้่างกุฏิรับรองสงฆ์และห้องน้ำพระ ณ วัดลำห้วยน้ำคำ บ.ดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร

5

เมื่อวันที่ 20 ต.ค.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.พร้อมกำลังพลร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน 

 

Read more: วส.909 ฯ พร้อมกำลังพลร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562...

จัดกำลังพลและชุดพิธีกรถ่ายทอดเสียง ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูปลัดสอ ขันติโก อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี ณ เมรุชั่วคราว รร.ไตรราษฎร์วิทยาคาร ต.รามราช อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

1

เมื่อวันที่ 19 ต.ค.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.จัดกำลังพลและชุดพิธีกรถ่ายทอดเสียง ร่วม 

Read more: จัดกำลังพลและชุดพิธีกรถ่ายทอดเสียง ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูปลัดสอ ขันติโก...

More Articles ...

  1. จัดชุดพิธีกรถ่ายทอดเสียงร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.4 ณ วัดสะพานศรี บ.พาน สกลนคร
  2. วส.909 สนภ.2 นทพ. ทำการตรวจเครื่องแต่งกายและฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่าให้กับกำลังพลของหน่วย เพื่อให้กำลังพลของหน่วย สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบและคู่มือการฝึก/แบบฝึกพระราชทาน
  3. วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดกิจกรรมออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้กำลังพลมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
  4. หน.วส.909 ฯ นำกำลังพลเข้าเยี่ยมคารวะ แสดงความยินดีกับ ผบก.ภ.จว.สกลนคร ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ เพื่อการบูรณาการในการปฏิบัติงาน

  ผู้บังคับบัญชา  

Big pb pss1พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี 
ผบ. ทสส.

p ntp
พลเอก พีรพงษ์ เมืองบุญชู
ผบ. นทพ.

B rdo
พลตรี ธวัชชัย ดะนุดิษฐ์
ผอ.สนภ.2  นทพ.

หัว rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์   ธรรมสอน
 
หน.วส.909 สนภ. 2 นทพ.

qr code rbs909,com xxxxxx