buy sell manage

วิทยุออนไลน์ ระบบ A.M.

rbs909 live trans phone  

วิทยุออนไลน์ ระบบ FM

rbs909 fm9475 11111

วิทยุออนไลน์

ที่ตั้งหน่วยของเรา

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 100 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center

ดำเนินการฝึกกำลังพลของหน่วยฯโดยครูฝึกที่ผ่านการฝึกตามแนวทางการฝึกบุคคลท่าเบื้องต้น คู่มือการฝึกพระราชทาน ประจำเดือน เม.ย.62

1

เมื่อ วันที่ 26 เม.ย.62 เวลา 0830 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.ดำเนินการฝึกกำลังพลของหน่วยฯโดยครูฝึกที่ผ่านการฝึกตาม  

Read more: ดำเนินการฝึกกำลังพลของหน่วยฯโดยครูฝึกที่ผ่านการฝึกตามแนวทางการฝึกบุคคลท่าเบื้องต้น...

ร่วมงานวันรัฐพิธี "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 1

เมื่อ วันที่ 25 เม.ย.62 เวลา 0730 บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.ร่วมงานวันรัฐพิธี "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"     

 

Read more: ร่วมงานวันรัฐพิธี "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2562 ณ...

ร่วมพิธีสมโภชน้ำอภิเษกจังหวัดสกลนคร เพื่อนำไปประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

1

เมื่อ วันที่ 9 เม.ย.62 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.เข้าร่วมพิธีสมโภชน้ำอภิเษกจังหวัดสกลนคร เพื่อนำไปประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

Read more: ร่วมพิธีสมโภชน้ำอภิเษกจังหวัดสกลนคร เพื่อนำไปประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก...

ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 จังหวัดสกลนคร ณ บริเวณลานรวมใจไทสกล อ.เมืองสกลนคร

 1

เมื่อ วันที่ 11 เม.ย.62 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.)โดยวส.909 สนภ.2 นทพ.เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน ช่วง 

Read more: ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 จังหวัดสกลนคร ณ...

ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกจังหวัดสกลนคร เพื่อนำไปประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จ.สกลนคร

1

เมื่อวันที่ 8 เม.ย.62 เวลา 1500 บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.เข้าร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกจังหวัดสกลนคร เพื่อนำไปประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  

Read more: ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกจังหวัดสกลนคร เพื่อนำไปประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก...

More Articles ...

  1. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดตั้งกองผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างเมรุศาลาเอนกประสงค์และลานจอดรถ ทอดถวาย ณ โรงเรียนบ้านโคกสูง ต.โคกก่อง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
  2. ร่วมประกอบพิธีพลีกรรม ตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ บริเวณบ่อน้ำ "ภูน้ำลอด" วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมือง จ.สกลนคร
  3. ร่วมงานรัฐพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ประจำปี พ.ศ.2562 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  4. ร่วมบริจาคโลหิตโครงการกองทัพภาคที่ 2 รวมใจบริจาคโลหิต 19 ล้านซีซี น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร(ครั้งที่ 2)

  ผู้บังคับบัญชา  

Big pb pss1พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี 
ผบ. ทสส.

pb ntp1
พลเอก ดร. ธนพร ชอบชื่นชม
ผบ. นทพ.

Bdo 1
พลตรี กิตติพงศ์ กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2  นทพ.

หัว rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์   ธรรมสอน
 
หน.วส.909 สนภ. 2 นทพ.

qr code rbs909,com xxxxxx