buy sell manage

วิทยุออนไลน์ ระบบ A.M.

rbs909 live trans phone  

วิทยุออนไลน์ ระบบ FM

rbs909 fm9475 11111

วิทยุออนไลน์

ที่ตั้งหน่วยของเรา

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 40 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center

นกพ.ผธบ.วส.909ฯ เป็นผู้แทน เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายระดับ จว. และระดับอำเภอ ในการดำเนินมาตรการทางกฏหมาย เพื่อป้องกัน ควบคุม บังคับใช้กฏหมาย ตาม พรบ.ควบคุมแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551

 2

เมื่อ วันที่ 26 ธ.ค.61 เวลา 0830 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.มอบหมายให้ นกพ.ผธบ.วส.909ฯ เป็นผู้แทน เข้าร่วม 

Read more: นกพ.ผธบ.วส.909ฯ เป็นผู้แทน เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายระดับ จว....

ร่วมพิธีสมโภชหอพระพุทธรูปและพระพุทธสุวรรณนาคมงคล สกลนคราบรีรักษ์(พระพุทธรูปประจำศาลากลางจังหวัดสกลนคร)

 1

เมื่อ วันที่ 26 ธ.ค.61 เวลา 0800 บก.ทท.(นทพ) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.มอบหมายให้ รอง หน.วส.909ฯ เป็นผู้แทน นำกำลังพลชุด  

Read more: ร่วมพิธีสมโภชหอพระพุทธรูปและพระพุทธสุวรรณนาคมงคล...

กิจกรรมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง "ขวัญใจ นทพ." ประจำปี งป.62 รอบคัดเลือก เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ศิลปเพลงไทยลูกทุ่ง และการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

เมื่อ วันที่ 22 ธ.ค.61 บก.ทท. (นทพ) วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง "ขวัญใจ นทพ." ประจำปี 

 

Read more: กิจกรรมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง "ขวัญใจ นทพ." ประจำปี งป.62 รอบคัดเลือก...

ร่วมกิจกรรมประเพณีแห่ดาว เทศกาลวันคริสต์มาส จังหวัดสกลนคร ประจำปี ค.ศ.2018 ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญของจังหวัดสกลนคร โดยคริสตชน 4 จว. จาก จ.นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์และสกลนคร

9

เมื่อ วันที่ 25 ธ.ค.61 เวลา 1700 -2200  บก.ทท.(นทพ)  โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.มอบหมายให้ รอง หน.วส.909 ฯ นำกำลังพลชุด  

Read more: ร่วมกิจกรรมประเพณีแห่ดาว เทศกาลวันคริสต์มาส จังหวัดสกลนคร ประจำปี ค.ศ.2018...

ผู้แทนเข้าร่วมพิธีเปิดจุดบริการตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร ตามแผนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562

1

เมื่อ วันที่ 21 ธ.ค.61 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.จัดผู้แทนเข้าร่วมพิธีเปิดจุดบริการตรวจเช็คและซ่อม 

Read more: ผู้แทนเข้าร่วมพิธีเปิดจุดบริการตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร...

More Articles ...

  1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ.สกลนคร (โครงการ TO BE NUMBER ONE) ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลาง จ.สกลนคร
  2. กิจกรรม “โครงการประกวดดนตรีพื้นเมือง" และ "ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ขวัญใจ นทพ"(รอบคัดเลือก) ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปะดนตรีพื้นเมืองในสถานศึกษา กระตุ้นให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม
  3. ผอ.สนภ.2 นทพ.เป็นประธานในพิธีส่งมอบแผนงาน - โครงการ งป. 62 ณ บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนบ้านยาง อ.ท่าลี่ อ.ท่่าลี่ จ.เลย เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนในพื้นที่ ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย
  4. กิจกรรม “โครงการประกวดดนตรีพื้นเมือง และประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ขวัญใจ นทพ"(รอบคัดเลือก) ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปะดนตรีพื้นเมืองในสถานศึกษา กระตุ้นให้เยาวชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม

  ผู้บังคับบัญชา  

Big pb pss1พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี 
ผบ. ทสส.

pb ntp1
พลเอก ดร. ธนพร ชอบชื่นชม
ผบ. นทพ.

Bdo 1
พลตรี กิตติพงศ์ กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2  นทพ.

หัว rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์   ธรรมสอน
 
หน.วส.909 สนภ. 2 นทพ.

qr code rbs909,com xxxxxx