buy sell manage

วิทยุออนไลน์ ระบบ A.M.

rbs909 live trans phone  

วิทยุออนไลน์ ระบบ FM

rbs909 fm9475 11111

วิทยุออนไลน์

ที่ตั้งหน่วยของเรา

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 38 guests and no members online

แนะนำ เพลงประจำ วส.909ฯ

ขอเชิญชม
Music VDO

เพลง  นทพ.ที่รัก  
afdc my love

เพลง  ขวัญใจ นทพ.
afdc konjai


ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จ.สกลนคร โดยมี พระมหาคาวี ญาณสาโร เจ้าอาวาสวัดสะพานคำ บรรยายพิเศษในหัวข้อ "ธรรมะกับการป้องกันการทุจริตอย่างยั่งยืน"

เมื่อ วันที่ 9 ธ.ค.62 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.)โดย น.อ.หญิง สายยนต์  ธรรมสอน หน.  

 

Read more: ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จ.สกลนคร โดยมี พระมหาคาวี ญาณสาโร...

จัดกำลังพลพร้อมพิธีกรถ่ายทอดเสียง ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของ นักศึกษาวิชาทหาร มทบ.29 สกลนคร ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครสกลนคร

623343

เมื่อ  วันที่ 6 ธ.ค.62 บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลพร้อมพิธีกรถ่ายทอด    

Read more: จัดกำลังพลพร้อมพิธีกรถ่ายทอดเสียง ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของ นักศึกษาวิชาทหาร มทบ.29...

จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศล เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ ร.9 วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ ในวันที่ 5 ธ.ค.62 (2)

620926

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วัน 

 

Read more: จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศล เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ...

จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศล เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ ร.9 วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ ในวันที่ 5 ธ.ค.62 (3)

620931

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วัน  

Read more: จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศล เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ...

จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศล เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ ร.9 วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ ในวันที่ 5 ธ.ค.62 (1)

620919

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วัน 

Read more: จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศล เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ...

More Articles ...

  1. จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม สวดมนต์ทำวัตรเย็น เจริญพระพุทธมนต์ และฟังพระธรรมเทศนา เพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 5 ธ.ค.62
  2. จัดกำลังพลวางพวงหรีดเพื่อเคารพและไว้อาลัยคุณแม่ ปราณี ปัญญาประชุม ซึ่งเป็นแฟนรายการประจำ ของ วส.909 ฯ และเป็นอุบาสิกา ผู้อุปถัมภ์บำรุงวัดสะพานคำ ซึ่งศูนย์รวมใจของพุทธศาสนิกชนจังหวัดสกลนคร
  3. ร่วมประชุมและทำข่าว การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก "ศิลปินภูพานมูนมังอีสาน"ปี พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสุวรรณภิงคาร อาคาร 1 ชั้น 2 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  4. จัดการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านการข่าวและการจัดตั้งเครือข่ายนักพัฒนา (Unit School) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อให้กำลังพลของหน่วยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง แนวทางการจัดตั้งเครือข่ายนักพัฒนา ของ นทพ.

  ผู้บังคับบัญชา  

Big pb pss1พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี 
ผบ. ทสส.

p ntp
พลเอก พีรพงษ์ เมืองบุญชู
ผบ. นทพ.

B rdo
พลตรี ธวัชชัย ดะนุดิษฐ์
ผอ.สนภ.2  นทพ.

หัว rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์   ธรรมสอน
 
หน.วส.909 สนภ. 2 นทพ.

qr code rbs909,com xxxxxx