buy sell manage

วิทยุออนไลน์ ระบบ A.M.

rbs909 live trans phone  

วิทยุออนไลน์ ระบบ FM

rbs909 fm9475 11111

วิทยุออนไลน์

ที่ตั้งหน่วยของเรา

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 200 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center

หน.วส.909 ฯ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงถวายสักการะ พลเรือเอก พระเจ้้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตุอุดมศักดิ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองทัพเรือ

 1

เมื่อ วันที่ 20 พ.ย.61 เวลา 0909 หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.เป็นประธานในพิธีบวงสรวงถวายสักการะ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตุอุดมศักดิ์ 

 

Read more: หน.วส.909 ฯ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงถวายสักการะ พลเรือเอก พระเจ้้าบรมวงศ์เธอ...

รอง หน.วส.909ฯ เป็นผู้แทนร่วมกับคณะอนุกรรมการสืบเสาะฯ เก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562 ระดับ จ.สกลนคร

 1

เมื่อ วันที่ 20-21 พ.ย.61 เวลา 0800-1600 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. มอบให้ รอง หน.วส.909 เป็นผู้แทนร่วมกับคณะอนุกรรมการสืบเสาะฯ เก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ครูผู้ได้รับการเสนอ 

Read more: รอง หน.วส.909ฯ เป็นผู้แทนร่วมกับคณะอนุกรรมการสืบเสาะฯ...

หน.วส.909 ฯ นำกำลังพลเข้าร่วมพิธี ถวายอาคารคำมุ่ง - คำสวย - พุทธศุภรัตน์"เพื่อใช้เป็นที่ตั้งมูลนิธิญาณสารเพื่อการพัฒนาและใช้ประโยชน์อเนกประสงค์ทั่วไป ณ วัดสะพานคำ

เมื่อ วันที่ 18 พ.ย.61  หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพลเข้าร่วมพิธี ถวายอาคารคำมุ่ง - คำสวย - พุทธศุภรัตน์"เพื่อใช้เป็นที่ตั้ง    

 

 

 

Read more: หน.วส.909 ฯ นำกำลังพลเข้าร่วมพิธี ถวายอาคารคำมุ่ง - คำสวย -...

หน.วส.909 ฯ นำกำลังพลเข้าเยี่ยม นายก ทต.ขมิ้น อ.เมือง จ.สกลนคร เครือข่ายนักพัฒนาของ วส.909ฯ

 88464

เมื่อ วันที่ 19 พ.ย.61 เวลา 1300 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพลเข้าเยี่ยม นายวิศรุต แก้วฝ่าย  

  

Read more: หน.วส.909 ฯ นำกำลังพลเข้าเยี่ยม นายก ทต.ขมิ้น อ.เมือง จ.สกลนคร เครือข่ายนักพัฒนาของ วส.909ฯ

จัดกิจกรรมสนับสนุนโครงการ“หมอชวนวิ่ง”ฉลอง ก.สาธารณสุข ครบรอบ 100 ปี, แพทยสภา ครบรอบ 50 ปี ซึ่งจัดให้มีการวิ่ง 15 สาย 76 จว.

 1

เมื่อ วันที่ 16 พ.ย.61 บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.เป็นคณะกรรมการด้านประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร นำ 

Read more: จัดกิจกรรมสนับสนุนโครงการ“หมอชวนวิ่ง”ฉลอง ก.สาธารณสุข ครบรอบ 100 ปี, แพทยสภา ครบรอบ 50 ปี...

  ผู้บังคับบัญชา  

Big pb pss1พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี 
ผบ. ทสส.

pb ntp1
พลเอก ดร. ธนพร ชอบชื่นชม
ผบ. นทพ.

Bdo 1
พลตรี กิตติพงศ์ กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2  นทพ.

หัว rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์   ธรรมสอน
 
หน.วส.909 สนภ. 2 นทพ.

QR Code วส.909

qr code rbs909,com xxxxxx