วิทยุออนไลน์

    rbs909 live trans phone

buy sell manage

โครงการประกวดดนตรีพื้นเมือง ประจำปีงบประมาณ 2561 ร่วมกับโครงการ To be number one รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

IMG 2726

เมื่อ วันที่ 26 ก.พ.61 เวลา 0930 - 1200  บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.หญิงสายยนต์  ธรรมสอน  หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดโครงการ  

 

Read more: โครงการประกวดดนตรีพื้นเมือง ประจำปีงบประมาณ 2561 ร่วมกับโครงการ To be number one...

ถ่ายทอดเสียง ร่วมพิธีเปิด "โครงการสร้างสุขภาพ สั่งสมบุญ เดิน วิ่ง ปั่น ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด"โดย ก้องห้วยไร่ ศิลปินชื่อดัง คนสกลนคร

IMG 2639

เมื่อ วันที่ 26 ก.พ.61 เวลา 0600 - 0700 บก.ทท.(นทพ.) โดยนาวาอากาศเอกหญิง.หญิงสายยนต์  ธรรมสอน หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.  พร้อมชุดถ่ายทอดเสียง ร่วมพิธี  

Read more: ถ่ายทอดเสียง ร่วมพิธีเปิด "โครงการสร้างสุขภาพ สั่งสมบุญ เดิน วิ่ง ปั่น ก้าวตามฮอย...

ผอ.กขว.นทพ.เเละคณะ ตรวจเยี่ยมพร้อมให้คำแนะนำการปฎิบัติงานด้านการข่าว ณ ห้องประชุม วส.909 ฯ แล้วได้เข้าพบปะกับเครือข่ายนักพัฒนา

IMG 2367

เมื่อ วันที่ 25 ก.พ.61 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส 909 สนภ.2 นทพ. ให้การต้อนรับ  น.อ. ยุทธศาสตร์ 

Read more: ผอ.กขว.นทพ.เเละคณะ ตรวจเยี่ยมพร้อมให้คำแนะนำการปฎิบัติงานด้านการข่าว ณ ห้องประชุม วส.909 ฯ...

ร่วมประชุม "โครงการสร้างสุขภาพ สร้างสมบุญ เดิน วิ่ง ปั่น ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด" ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารสุข จ.สกลนคร

161746

เมื่อ วันที่ 25 ก.พ.61 เวลา 1400  บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส. 909 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลเป็นผู้แทน เข้าร่วมประชุม "โครงการสร้าง 

 

Read more: ร่วมประชุม "โครงการสร้างสุขภาพ สร้างสมบุญ เดิน วิ่ง ปั่น ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด" ณ...

ร่วมประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระอธิการสนธิ์ เขมิโย อายุ 108 ปี 88 พรรษา ณ เมรุชั่วคราว วัดอรัญญานาโพธิ์ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

IMG 2024

เมื่อ วันที่ 22 ก.พ 61 เวลา 1000  -  1700 บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.หญิง สายยนต์ ธรรมสอน หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.นำกำลังพล 

Read more: ร่วมประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระอธิการสนธิ์ เขมิโย อายุ 108 ปี 88 พรรษา ณ เมรุชั่วคราว...

  ผู้บังคับบัญชา  

BigBoss1
พลเอก ธงชัย  สาระสุข
ผบ.นทพ.

B rdo 1
พลตรี กิตติพงศ์    กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2 นทพ.

Head rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์  ธรรมสอน 
หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.