วิทยุออนไลน์

    rbs909 live trans phone

buy sell manage

ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน ครั้งที่ 9 "มหัศจรรย์ผ้าย้อมคราม" ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร

46345

เมื่อ วันที่ 22 ก.พ.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.หญิง สายยนต์ ธรรมสอน หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลเข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรม 

Read more: ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน ครั้งที่ 9 "มหัศจรรย์ผ้าย้อมคราม" ณ...

ร่วมประชุมและ ปชส.รายงานผลการลงพื้นที่ปฏิบัติงานของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 1 (kick off)

46213

เมื่อ วันที่ 22 ก.พ.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.หญิง สายยนต์ ธรรมสอน หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. ซึ่งเป็นคณะ

Read more: ร่วมประชุมและ ปชส.รายงานผลการลงพื้นที่ปฏิบัติงานของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม...

ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 2 เพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ บก.ทท. และนโยบายของ ผบ.ทสส.

58498

เมื่อ วันที่ 21 ก.พ.61 เวลา 0600 บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพร่างกาย  ประจำปี 2561 ไตร มาสที่ เพื่อปฏิบัติตามหลัก 

Read more: ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 2 เพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ บก.ทท. และนโยบายของ...

ถ่ายทอดเสียงงานบุญมหาชาติ ประจำปี 2561"งานกินข้าวปุ้น บุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ" ณ บริเวณปรัมพิธีหน้าตลาดสดเทศบาล ต.ดงมะไฟ สกลนคร

152097

เมื่อ วันที่ 21 ก.พ 61 เวลา 1000 บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.หญิง สายยนต์ ธรรมสอน หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. พร้อมชุดผู้สื่อข่าว  ชุด 

Read more: ถ่ายทอดเสียงงานบุญมหาชาติ ประจำปี 2561"งานกินข้าวปุ้น บุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ" ณ...

หน.วส.909 ฯ เข้ากราบนมัสการ เจ้าคณะ ต.โคกก่อง เจ้าอาวาสวัด บ.โคกก่อง จ.สกลนคร เพื่อประชาสัมพันธ์การจัด"งานผูกพัทธสีมา ปิดทอง ฝังลูกนิมิตร"อุโบสถวัด บ.โคกก่อง

462703

เมื่อ วันที่ 20 ก.พ.61 เวลา 1300 น.บก.ทท.(นทพ.)โดย น.อ.หญิง สายยนต์ ธรรมสอน หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.พร้อมชุดผู้สื่อข่าว เข้า 

Read more: หน.วส.909 ฯ เข้ากราบนมัสการ เจ้าคณะ ต.โคกก่อง เจ้าอาวาสวัด บ.โคกก่อง จ.สกลนคร...

  ผู้บังคับบัญชา  

BigBoss1
พลเอก ธงชัย  สาระสุข
ผบ.นทพ.

B rdo 1
พลตรี กิตติพงศ์    กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2 นทพ.

Head rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์  ธรรมสอน 
หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.