buy sell manage

วิทยุออนไลน์ ระบบ A.M.

rbs909 live trans phone  

วิทยุออนไลน์ ระบบ FM

rbs909 fm9475 11111

วิทยุออนไลน์

ที่ตั้งหน่วยของเรา

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 108 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center

ถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดงานศาสตร์พระราชา สืบสาน รักษา ต่อยอด วิถีคราม วิธีสกลนคร เมืองแห่งหัตถกรรมโลกสีครามธรรมชาติ ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ จ.สกลนคร

1

เมื่อวันที่ 3 เม.ย.62 เวลา 0930 บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.จัดชุดถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดงานศาสตร์พระราชา สืบสาน รักษา ต่อยอด   

Read more: ถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดงานศาสตร์พระราชา สืบสาน รักษา ต่อยอด วิถีคราม วิธีสกลนคร...

ร่วมพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกและพิธีทำวัตรสวดมนต์เย็น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เม.ย.62

7

เมื่อวันที่ 2 เม.ย.62 เวลา 1700 บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.ร่วมพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกและพิธีทำวัตรสวดมนต์เย็น  

Read more: ร่วมพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกและพิธีทำวัตรสวดมนต์เย็น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...

รอง หน.วส.909ฯ เป็นผู้แทนฯ ร่วมฟังสวดพระอภิธรรม ศพคุณแม่อนงค์ ต่ายเนาว์ดง ซึ่งเป็นมารดาของ นายวีระศักดิ์ ต่ายเนาว์ดง ผอ.พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์

1

เมื่อวันที่ 24 มี.ค.62 เวลา 1900 หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. มอบให้ รอง หน.วส.909ฯ เป็นผู้แทนฯ ร่วมฟังสวดพระอภิธรรม ศพคุณแม่   

 

Read more: รอง หน.วส.909ฯ เป็นผู้แทนฯ ร่วมฟังสวดพระอภิธรรม ศพคุณแม่อนงค์ ต่ายเนาว์ดง ซึ่งเป็นมารดาของ...

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เม.ย.62

7

เมื่อวันที่ 2 เม.ย.62 เวลา 0700 บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน 

Read more: ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...

รับฟังสรุปผลการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานของ วส.909 ฯ ประจำปี งป.62 จากชุดตรวจ สจร.ทหาร ณ ห้องประชุม บก.วส.909 สนภ.2 นทพ.

2

เมื่อ วันที่ 23 มี.ค.62 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.รับฟังสรุปผลการตรวจประเมินผลการปฏิบัตงานของ วส.909 ฯ ประจำปี งป.62 จากชุดตรวจ  

 

Read more: รับฟังสรุปผลการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานของ วส.909 ฯ ประจำปี งป.62 จากชุดตรวจ สจร.ทหาร ณ...

More Articles ...

  1. ให้การต้อนรับ พล.ต.ธีระ ญาณวโร รอง จร.ทหาร/หน.คณะชุดตรวจเยี่ยมฯ ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยม ชุดตรวจ สจร.ทหารฯ ณ วส.909 สนภ.2 นทพ.
  2. ให้การต้อนรับ พล.ท.วันชัย ชัยประภา ที่ปรึกษา สจร.ทหาร/หัวหน้าชุดตรวจ และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
  3. ดำเนินการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2562 เพื่อให้กำลังพลของหน่วยปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย
  4. เข้าร่วมประชุมปัจฉิมนิเทศและจัดชุดถ่ายทอดเสียง โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการพัฒนาหนองหารจังหวัดสกลนคร ณ โรงแรม พี.ซี.พาเลซ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

  ผู้บังคับบัญชา  

Big pb pss1พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี 
ผบ. ทสส.

pb ntp1
พลเอก ดร. ธนพร ชอบชื่นชม
ผบ. นทพ.

Bdo 1
พลตรี กิตติพงศ์ กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2  นทพ.

หัว rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์   ธรรมสอน
 
หน.วส.909 สนภ. 2 นทพ.

qr code rbs909,com xxxxxx