buy sell manage

วิทยุออนไลน์ ระบบ A.M.

rbs909 live trans phone  

วิทยุออนไลน์ ระบบ FM

rbs909 fm9475 11111

วิทยุออนไลน์

ที่ตั้งหน่วยของเรา

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 21 guests and no members online

qr code rbs909,com xxxxxx

แนะนำ เพลงประจำ วส.909ฯ

มิวสิค VDO

เพลง  นทพ.ที่รัก 
afdc my love

เพลง  ขวัญใจ นทพ.
afdc konjai


หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดผู้สื่อข่าวสัมภาษณ์ นายนิลพัทธ วิชัยยา ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้สร้างป่าธรรมชาติตามรอยพ่อด้วยวิถีพอเพียง ณ บ้านนาเดื่อ ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร

02

เมื่อ วันอังคารที่ 29 ธ.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดผู้สื่อข่าวสัมภาษณ์ นายนิลพัทธ new140153

Read more: หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดผู้สื่อข่าวสัมภาษณ์ นายนิลพัทธ วิชัยยา ปราชญ์ชาวบ้าน...

หน.วส.909 สนภ.2นทพ. มอบให้ผู้แทนหน่วย พร้อมผู้สื่อข่าว ร่วมประชุมและทำข่าว การประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ประจำเดือน ธ.ค.63

01

เมื่อ วันอังคารที่ 29 ธ.ค.63 เวลา 1000 น.บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2นทพ.มอบให้ผู้แทนหน่วย พร้อม new140153

Read more: หน.วส.909 สนภ.2นทพ. มอบให้ผู้แทนหน่วย พร้อมผู้สื่อข่าว ร่วมประชุมและทำข่าว...

จัดชุดผู้สื่อข่าวร่วมทำข่าว พิธีเปิดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2563 วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนและพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 จ.สกลนคร

1

เมื่อ วันจันทร์ที่ 28 ธ.ค.63 เวลา 0900 บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดชุดผู้สื่อข่าวร่วมทำข่าว พิธีเปิดงานวัน 

Read more: จัดชุดผู้สื่อข่าวร่วมทำข่าว พิธีเปิดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2563...

หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. พร้อมกำลังพล ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในงานเทศกาลนมัสการพระธาตุเขิงชุม ไหว้หลวงพ่อพระองค์แสน ประจำปี 2564

2

เมื่อ วันจันทร์ที่ 28 ธ.ค. 63 หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. พร้อมกำลังพล ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในงานเทศกาลนมัสการ new140153

 

Read more: หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. พร้อมกำลังพล ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในงานเทศกาลนมัสการพระธาตุเขิงชุม...

หน.วส.909 ฯ มอบให้ รอง หน.วส.909 ฯ เป็นผู้แทน พร้อมผู้สื่อข่าว ร่วมทำข่าวพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ หลักสูตร B-TEC ภายใต้มาตรฐานอังกฤษ และยกระดับสู่มาตรฐานนานาชาติ และมอบนโยบายการขับเคลื่อน ExceLLent Center

 04

เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 24 ธ.ค.63 เวลา 1000 น.บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.มอบให้ รอง หน.วส.909 ฯ เป็น 

Read more: หน.วส.909 ฯ มอบให้ รอง หน.วส.909 ฯ เป็นผู้แทน พร้อมผู้สื่อข่าว ร่วมทำข่าวพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้...

More Articles ...

  1. หน.วส.909 ฯ จัดผู้สื่อข่าว ร่วมทำข่าว จน.สนง.ในพระองค์ สำนักพระราชวัง โดยนายสุนิติ พรายศรี พร้อมด้วย นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รอง ผวจ.สกลนคร ร่วมสำรวจพื้นที่ และประชุมเตรียมการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมฯหญิงอุบลรัตน ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี กำหนดเสด็จเปิดศูนย์เพื่อน
  2. หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. ได้จัดกำลังพลร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พ.อ.อนุสรณ์ มงคลสินธุ์ รอง ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. ณ ฌาปนสถานวัดโพนธาราม อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
  3. หน.วส.909 ฯ จัดผู้สื่อข่าว ร่วมทำข่าวพิธีเปิดโครงการค่ายอาสายุวกาชาด "โครงการ 99 สู่ 100 ปี " ต่อยอดการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐาน ณ. สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ค่ายกฤษณ์สีวะรา
  4. หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. มอบให้ รอง หน.วส.909 เป็นผู้แทน หน่วย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ฯ เดินทางไปเข้าร่วมรับฟังพิธีสวดพระอภิธรรมศพ พ.อ. อนุสรณ์ มงคลสินธุ์ รอง ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ.

  ผู้บังคับบัญชา  

Big pb pss1พลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์  
ผบ. ทสส.

pb ntp 1
พลเอก นเรนทร์  สิริภูบาล
ผบ. นทพ.

Boss rdo2 00
พลตรี ธีระยุทธ  จินหิรัญ
ผอ.สนภ.2  นทพ.

Head rbs909 Nn
พันเอก ณฐพล  ผิวเณร
หน.วส.909 สนภ. 2 นทพ.

ประชาสัมพันธ์ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นักรบสีน้ำเงิน