buy sell manage

วิทยุออนไลน์ ระบบ A.M.

rbs909 live trans phone  

วิทยุออนไลน์ ระบบ FM

rbs909 fm9475 11111

วิทยุออนไลน์

ที่ตั้งหน่วยของเรา

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 89 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center

ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา นกส.2 สทพ.นทพ. ครบรอบปีที่ 40 ณ บ.โพนยางคำ ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 8

เมื่อ วันที่ 25 ม.ค.62  เวลา 0715 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.นำกำลังพลเข้าร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 

Read more: ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา นกส.2 สทพ.นทพ. ครบรอบปีที่ 40 ณ บ.โพนยางคำ ต.โนนหอม...

ร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติศิลปินถิ่นภูพานฯ ณ เวทีกลาง "งานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน ครั้งที่ 10 คำข้าว จากดินสู่เล้า จากข้าวสู่บุญ" บริเวณริมห้วยทราย มรภ.สกลนคร

เมื่อ วันที่ 24 ม.ค.62 เวลา 1800 บก.ทท.(นทพ)โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. เป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกรางวัลศิลปินถิ่นภูพาน 

Read more: ร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติศิลปินถิ่นภูพานฯ ณ เวทีกลาง...

ร่วมพิธีและทำข่าว พิธีเปิดงานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้าน มูนมังอีสานครั้งที่ 10 " คำข้าว จากดินสู่เล้า จากข้าวสู่บุญ" ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 22- 24 ม.ค.62 ณ บริเวณริมห้วยทราย มรภ.สกลนคร

1

เมื่อ วันที่ 22 ม.ค.62 เวลา 1700 บก.ทท.(นทพ)โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.มอบให้ชุดผู้สื่อข่าวร่วมพิธีและทำข่าว พิธีเปิดงานมหกรรมภูมิปัญญา   

 

Read more: ร่วมพิธีและทำข่าว พิธีเปิดงานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้าน มูนมังอีสานครั้งที่ 10 " คำข้าว จากดินสู่เล้า...

ผอ.กขว.นทพ.ติดตามประสานงานการปฏิบัติงานในสายงานด้านการข่าว และการจัดตั้งเครือข่ายนักพัฒนา ประจำปี 62 พร้อมทั้งแจ้งข้อห่วงใยและคำสั่งการ ของ ผบ.นทพ.เน้นย้ำให้กำลังพลในการปฏิบัติงาน ในหัวข้อการไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดของ กพ.และครอบครัว รวมถึงการแจ้งเบาะแสเค

17

เมื่อ วันที่ 23 ม.ค.62 เวลา 1030 พล.อ.ดร.ธนเกียรติ  ชอบชื่นชม ผบ.นทพ. มอบให้ พ.อ.อาจอง  บัวชุม ผอ.กขว.นทพ.ติดตามประสานงานการ 

Read more: ผอ.กขว.นทพ.ติดตามประสานงานการปฏิบัติงานในสายงานด้านการข่าว และการจัดตั้งเครือข่ายนักพัฒนา ประจำปี...

ร่วมประชุมและทำข่าวการประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.สกลนคร และอนุกรรมการติดตามสถานการณ์และการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จ.สกลนคร พ.ศ. 2561- 62

 1

เมื่อ วันที่ 21 ม.ค.62 เวลา 1330 บก.ทท. (นทพ)โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.มอบให้ชุดผู้สื่อข่าวร่วมประชุมและทำข่าวการประชุมคณะ  

 

Read more: ร่วมประชุมและทำข่าวการประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.สกลนคร...

More Articles ...

  1. จัดชุดผู้สื่อข่าวร่วมทำข่าวพิธีเปิดการฝึกอบรบหลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดย สทพ.นทพ.ร่วมกับ ร 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และนำความรู้ไปประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริม
  2. ร่วมพิธีและจัดชุดถ่ายทอดเสียงสนับสนุนการบำเพ็ญกุศลเนื่องในวาระครบรอบ 149 ปี ชาตกาลหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต และงานวันบูรพาจารย์(ครบรอบวันถวายเพลิงศพ หลวงปู่มั่น ภูริทัตตฺโต ปีที่ 69
  3. วส.909 สนภ.2 นทพ. ผลิตข่าว ปชส.ผลการดำเนินงานของ นทพ. ตามนโยบายของรัฐบาล
  4. ร่วมเป็นเกียรติพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลและพิธีสวนสนาม ประจำปี2562 (18 ม.ค. วันกองทัพไทย) ณ บริเวณลานสวนสนาม สนามบินกองทัพบก ค่ายกฤษสีวะรา มทบ.29

  ผู้บังคับบัญชา  

Big pb pss1พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี 
ผบ. ทสส.

pb ntp1
พลเอก ดร. ธนพร ชอบชื่นชม
ผบ. นทพ.

Bdo 1
พลตรี กิตติพงศ์ กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2  นทพ.

หัว rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์   ธรรมสอน
 
หน.วส.909 สนภ. 2 นทพ.

"จับมือไว้ เราไปด้วยกัน"

จับมือกันไว้ เราไปด้วยกัน

qr code rbs909,com xxxxxx