วิทยุออนไลน์

    rbs909 live trans phone

buy sell manage

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 26 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

จัดซื้อ จัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินงบประมาณและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 buy sell 

 1. ชื่อโครงการ   จัดซื้อวัสดุก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกตาข่ายถัก  วันที่กำหนดราคากลาง    26 เม.ย.61 

Read more: จัดซื้อ จัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรม และ ประเพณีอันดีงามของคนไทยไว้

6

เมื่อ วันที่  เม.ย.61 บก.ทท(นทพ) โดยนาวาอากาศเอกหญิงสายยนต์ ธรรมสอน หัวหน้าสถานี 

 

Read more: จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรม และ...

  ผู้บังคับบัญชา  

BIG pss1พลเอก ธารไชยยันต์  ศรีสุวรรณ 
ผบ.ทสส.

BigBoss1
พลเอก ธงชัย  สาระสุข
ผบ.นทพ.

B rdo 1
พลตรี กิตติพงศ์    กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2 นทพ.

Head rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์  ธรรมสอน 
หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.

QR Code วส.909

qr code rbs909,com xxxxxx

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

forking create 02 tn