buy sell manage

วิทยุออนไลน์ ระบบ A.M.

rbs909 live trans phone  

วิทยุออนไลน์ ระบบ FM

rbs909 fm9475 11111

วิทยุออนไลน์

ที่ตั้งหน่วยของเรา

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 34 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center

จัดผู้แทนฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬา “กศน.สกลนครเกมส์ระดับจังหวัด”ประจำปี งป.2562 เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา กศน. ให้มีความรัก ความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ มีความริเริ่มสร้างสรรค์

 2

เมื่อ วันที่ 18 ม.ค.62 เวลา 0930 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.จัดผู้แทนเข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬา กศน. 

Read more: จัดผู้แทนฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬา “กศน.สกลนครเกมส์ระดับจังหวัด”ประจำปี...

ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปีพุทธศักราช 2562 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ณ หอประชุมจามจุรี 1 มรภ.สกลนคร

 1

เมื่อ วันที่ 18 ม.ค.62 เวลา 0730 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.นำกำลังพลเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน วันยุทธหัตถี    

Read more: ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปีพุทธศักราช 2562...

เข้าร่วมเป็นเกียรติและร่วมรับเกียรติบัตร เนื่องในวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 1

เมื่อ วันที่ 15 ม.ค.62 เวลา 0830 บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.เข้าร่วมเป็นเกียรติและร่วมรับเกียรติบัตร เนื่องในวันครู ครั้งที่  

 

Read more: เข้าร่วมเป็นเกียรติและร่วมรับเกียรติบัตร เนื่องในวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562 ณ...

ถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดการจัดงานวันโคนมสกลนครเพื่อส่งเสริมการบริโภคและจำหน่ายและงานมหกรรมส่งเสริมการบริโภคไข่ไก่ ภายใต้โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จ.สกลนคร กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนม

 10

เมื่อ วันที่ 17 ม.ค.62 เวลา  1350-1545 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.ถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดการจัดงานวันโคนมสกลนครเพื่อส่งเสริมการ   

Read more: ...

รองหน.วส.909 ฯ เป็นผู้แทนฯ พร้อมผู้สื่อข่าว เข้าร่วมการประชุมย่อยครั้งที่ 2 โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการพัฒนาหนองหาร จ.สกลนคร ณ ห้องประชุมดุสิตา ชั้น 2 โรงแรมภูพานเพลส มรภ.สกลนคร

 2

เมื่อ วันที่  15 ม.ค.62 เวลา 0830 - 1500 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909ฯ มอบให้ รองหน.วส.909 ฯ เป็นผู้แทน พร้อมผู้สื่อข่าว เข้าร่วม   

 

 

 

Read more: รองหน.วส.909 ฯ เป็นผู้แทนฯ พร้อมผู้สื่อข่าว เข้าร่วมการประชุมย่อยครั้งที่ 2...

More Articles ...

  1. ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อพระองค์แสน ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-20 ม.ค.62 ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร สกลนคร
  2. จัดกิจกรรมโครงการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง"ขวัญใจ นทพ." ประจำปี งป.62 รอบชิงชนะเลิศ เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ศิลปะเพลงไทยลูกทุ่ง และการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง สร้างโอกาสให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปก้าวเข้าสู่ความเป็นนักร้องอาชีพ
  3. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 ณ วส.909 สนภ.2 นทพ.
  4. ผกก.สภ.เมืองสกลนคร เข้าอวยพรปีใหม่ 2562 และรอง สวป.สภ.เมืองสกลนคร พร้อม จนท.ตำรวจธุรการ เป็นผู้แทนมอบของขวัญของรางวัล สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

  ผู้บังคับบัญชา  

Big pb pss1พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี 
ผบ. ทสส.

pb ntp1
พลเอก ดร. ธนพร ชอบชื่นชม
ผบ. นทพ.

Bdo 1
พลตรี กิตติพงศ์ กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2  นทพ.

หัว rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์   ธรรมสอน
 
หน.วส.909 สนภ. 2 นทพ.

"จับมือไว้ เราไปด้วยกัน"

จับมือกันไว้ เราไปด้วยกัน

qr code rbs909,com xxxxxx