buy sell manage

วิทยุออนไลน์ ระบบ A.M.

rbs909 live trans phone  

วิทยุออนไลน์ ระบบ FM

rbs909 fm9475 11111

วิทยุออนไลน์

ที่ตั้งหน่วยของเรา

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 37 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center

การตรวจเครื่องแต่งกายของกำลังพลและฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่าตามคู่มือการฝึก/แบบฝึกพระราชทาน ณ หน้า บก.วส.909 สนภ.2 นทพ.

3

เมื่อ วันที่ 26 ก.ย.62 เวลา 0830 บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. ทำการตรวจเครื่องแต่งกายของกำลังพลและฝึกทบทวน 

Read more: การตรวจเครื่องแต่งกายของกำลังพลและฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่าตามคู่มือการฝึก/แบบฝึกพระราชทาน ณ หน้า...

จัดกิจกรรมออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้กำลังพลมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ณ วส.909 สนภ.2 นทพ.บ.รุ่งพัฒนา ต.ธาตุนาเวง อ.เมืองสกลนคร

7

เมื่อวันที่ 25 ก.ย.62 เวลา 1500 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดกิจกรรมออกกำลังกายตามนโยบายของ 

 

Read more: จัดกิจกรรมออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้กำลังพลมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ณ วส.909 สนภ.2...

ให้การต้อนรับนักศึกษาดูงาน คณะมนุษยศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 35 คน พร้อมจัดวิทยากรให้ความรู้และฝึกการจัดรายการวิทยุ

2

เมื่อวันที่ 23 ก.ย.62 เวลา 1300 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.ให้การต้อนรับนักศึกษาดูงาน คณะมนุษยศาสตร์ สาขา 

Read more: ให้การต้อนรับนักศึกษาดูงาน คณะมนุษยศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร...

หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน จำนวน 2 นาย พร้อมกล่าวให้โอวาท ณ บก.วส.909 สนภ.2 นทพ.

6

เมื่อวันที่ 24 ก.ย.62  เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ 

 

Read more: หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน จำนวน 2 นาย...

ร.10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

2

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิ 

Read more: ร.10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์...

More Articles ...

  1. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จ ฯ มาทรงปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จ.สกลนคร ในระหว่างวันที่ 21-22 ก.ย.62
  2. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จ ฯ มาทรงปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จ.สกลนคร ในระหว่างวันที่ 21-22 ก.ย.62
  3. ร่วมพิธีเปิดงานไทสกลรวมเผ่า รากเหง้าเดียวกัน " โฮมเหง้าไทสกล ยลถิ่นวัฒนธรรม 6 ชาติพันธุ์ 2 เชื้อชาติ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ (ข้างพิพิธภัณฑ์ภูพาน) อ.เมืองสกลนคร
  4. ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี 2562 และกิจกรรมปล่อยปลาออนไลน์ เนื่องในวันสถาปนากรมประมงปีที่ 93 พ.ศ.2562 ณ หนองหาน บริเวณท่าเรือศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 3

  ผู้บังคับบัญชา  

Big pb pss1พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี 
ผบ. ทสส.

p ntp
พลเอก พีรพงษ์ เมืองบุญชู
ผบ. นทพ.

B rdo
พลตรี ธวัชชัย ดะนุดิษฐ์
ผอ.สนภ.2  นทพ.

หัว rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์   ธรรมสอน
 
หน.วส.909 สนภ. 2 นทพ.

qr code rbs909,com xxxxxx