วิทยุออนไลน์

    rbs909 live trans phone

buy sell manage

ร่วมประชุม"ชักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน"ผ่านระบบวีดีโอทางไกล(Vidio Conference)ให้แก่ คณก.ขับเคลื่อนฯระดับ จ.และอำเภอ

 592951

เมื่อ วันที่ 13 ก.พ.61 เวลา 14.30 น. บก.ทท.(นทพ.)โดย น.อ.หญิงสายยนต์ ธรรมสอน หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.มอบหมาย ให้ชุดผู้สื่อข่าว เข้าร่วมประชุม"ชักซ้อม

Read more: ร่วมประชุม"ชักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม...

รอง ผวจ.สกลนคร เปิดโครงการถนนสายวัฒนธรรมย่านเมืองเก่าสกล ถนนผ้าคราม "น้อมใจภักดิ์ถวายความจงรักภักดี" จ.สกลนคร ณ เวทีกลาง ถนนสายวัฒนธรรม ย่านเมืองเก่าสกล ถนนผ้าคราม

 283554

เมื่อ วันที่ 10 ก.พ.61 เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 61 เวลา 1700 - 2000  บก.ทท.(นทพ.)โดย น.อ.หญิง สายยนต์  ธรรมสอน หน.วส.909   

Read more: รอง ผวจ.สกลนคร เปิดโครงการถนนสายวัฒนธรรมย่านเมืองเก่าสกล ถนนผ้าคราม...

ถ่ายทอดเสียงร่วมพิธีเปิดงานการประชุมสัมนางานเกษตรและเทคโนโลยี่พื้นบ้านอิสาน ประจำปี 2561 "น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนานวัตกรรม 4.0 อย่างยั่งยืน"

IMG 0855

เมื่อ วันที่  8 ก.พ. 61  เวลา 0900  บก.ทท.(นทพ.)โดย น.อ.สายยนต์  ธรรมสอน  หน.วส.909  สนภ.2 นทพ.พร้อมชุด 

 

 

Read more: ถ่ายทอดเสียงร่วมพิธีเปิดงานการประชุมสัมนางานเกษตรและเทคโนโลยี่พื้นบ้านอิสาน ประจำปี 2561...

รอง ผอ.สทพ.นทพ. และคณะชุดตรวจ ในโอกาสเข้าตรวจติดตามประเมินผล ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นทพ.ภายในหน่วยฯ โดยได้บรรยายสรุปภารกิจของหน่วยฯ กิจกรรมในศูนย์การเรียนรู้ฯ

IMG 0995 

เมื่อ วันที่ 10 ก.พ. 61  เวลา 0800  บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.หญิง สายยนต์  ธรรมสอน  หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. พร้อมกำลังพลให้การ 

Read more: รอง ผอ.สทพ.นทพ. และคณะชุดตรวจ ในโอกาสเข้าตรวจติดตามประเมินผล ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง...

ชุดผู้สื่อข่าวประสานการปฎิบัติกับ หน.ส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ฯลฯ เพื่อเชิญเข้าร่วมการเสวนาชุมชนเข้มแข็ง หัวข้อ "ศาสตร์พระราชา กับการพัฒนาที่ยั่งยืน"

364466

เมื่อ วันที่  6 ก.พ.61 เวลา 10.00 น.บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.สายยนต์  ธรรมสอน หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.มอบหมายให้ชุดผู้สื่อข่าว เป็นผู้แทนในการประสานการปฎิบัติกับ หน.ส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  รวมทั้งปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อ

Read more: ชุดผู้สื่อข่าวประสานการปฎิบัติกับ หน.ส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ฯลฯ...

More Articles ...

  1. ร่วมประชุมการเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มรภ.ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ม.กาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559 ร่วมกับสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ 904 และ
  2. กำลังพล วส.909ฯ ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ส่วนต่างๆ ภายในบริวณหน่วยฯ ให้สวยงาม และ จัดระเบียบภายใน สนง. เพื่อเป็นการพัฒนาองค์กร ให้มีความทันสมัย
  3. จัดกำลังพลของหน่วยฯเป็นผู้แทนและเป็นพิธีกรในงานฌาปนกิจศพ คุณแม่หนูกาญ ฯ ซึ่งเป็นย่าทวดและคุณยายของกำลังพล วส.909 ฯ
  4. ร่วมพิธีวางพวงมาลา และพิธีสวนสนามเพื่อเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2561 ณ บริเวณอนุสาวรีย์วีรไทย ค่ายกฤษณ์

  ผู้บังคับบัญชา  

BigBoss1
พลเอก ธงชัย  สาระสุข
ผบ.นทพ.

B rdo 1
พลตรี กิตติพงศ์    กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2 นทพ.

Head rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์  ธรรมสอน 
หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.