วิทยุออนไลน์

    rbs909 live trans phone

buy sell manage

ให้การต้อนรับ รอง ผอ.สตป.สจร.ทหาร/หน.ชุดตรวจการปฏิบัติราชการ สนง.จเรทหาร บก.ทท.และคณะฯ

 206925

เมื่อ วันที่ 12 มี.ค.61 เวลา 0830 - 1600  บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.909  สนภ.2  นทพ. ให้การต้อนรับ พ.อ.ชัยพล 

Read more: ให้การต้อนรับ รอง ผอ.สตป.สจร.ทหาร/หน.ชุดตรวจการปฏิบัติราชการ สนง.จเรทหาร บก.ทท.และคณะฯ

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง

วงเงินงบประมาณและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 buy sell 

 

1. ชื่อโครงการ   จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง   วันที่กำหนดราคากลาง    8 พ.ย.60 

 

 

Read more: จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง

ร่วมการซักซ้อมมวลชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เฝ้ารับ - ส่งเสด็จ และ BIG CLEANNIG

71804

เมื่อ วันที่ 9 มี.ค.61 เวลา 1400  บก.ทท.(นทพ.) โดยนาวาอากาศเอกหญิง สายยนต์  ธรรมสอน  หัวหน้าสถานี 

Read more: ร่วมการซักซ้อมมวลชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เฝ้ารับ - ส่งเสด็จ และ BIG CLEANNIG

ให้การต้อนรับ จร.ทหาร บก.ทท.พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจการปฏิบัติราชการ

IMG 3397

เมื่อ วันที่ 10 มี.ค.61 เวลา  0900  บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.ให้การต้อนรับ พล.ท.ชนินทร์  

Read more: ให้การต้อนรับ จร.ทหาร บก.ทท.พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจการปฏิบัติราชการ

ร่วมเป็นเกียรติในงานวันนักข่าว โดยชมรมผู้สื่อข่าว จ.สกลนคร

 187424

เมื่อ วันที่ 5 มี.ค.61 เวลา  1800 - 2300 บก.ทท.(นทพ.) โดย นาวาอากาศเอกหญิง สายยนต์  ธรรมสอน  หัวหน้าสถานีวิทยุ 

Read more: ร่วมเป็นเกียรติในงานวันนักข่าว โดยชมรมผู้สื่อข่าว จ.สกลนคร

More Articles ...

  1. ร่วมเป็นเกียรติใน"งานสานสายสัมพันธุ์วันนักข่าว" ประจำปี 61 ครั้งที่ 8 จัดโดยสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์วิทยุและโทรทัศน์ จ.สกลนคร
  2. ร่วมประกอบพิธีผูกพัทธสีมาอุโบสถ ปิดทองฝังลูกนิมิต ยกช่อฟ้าอุโบสถ ณ วัดโคกก่อง ต.โคกก่อง อ.เมือง จ.สกลนคร
  3. เป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียง ทางวิทยุออนไลน์ รายการ “หนึ่งใจ ช่วยเหลือเกษตรกร” ตอน ชวนเที่ยวชานกรุง : ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นทพ. กทม. ตอนที่ 1 รวม 5 ฐาน
  4. รอง หน.ฯ และชุดถ่ายทอดเสียง เข้าร่วมพิธีปิด "โครงการสร้างสุขภาพ สั่งสมบุญ เดิน วิ่ง ปั่น ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด" ณ บริเวณหน้าศาลากลาง จ.สกลนคร

  ผู้บังคับบัญชา  

BigBoss1
พลเอก ธงชัย  สาระสุข
ผบ.นทพ.

B rdo 1
พลตรี กิตติพงศ์    กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2 นทพ.

Head rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์  ธรรมสอน 
หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.