buy sell manage

วิทยุออนไลน์ ระบบ A.M.

rbs909 live trans phone  

วิทยุออนไลน์ ระบบ FM

rbs909 fm9475 11111

วิทยุออนไลน์

ที่ตั้งหน่วยของเรา

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 89 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center

ร่วมพิธีอุปสมบทพระนวกะจำนวน 9 รูป เพื่อรักษาประเพณีวัฒนธรรมในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดป่าวิริยะพล อ.เต่างอย จ.สกลนคร

 3

เมื่อ วันที่ 12 ก.ค.62 เวลา 1000-1200 บก.ทท.(นทพ.)โดยหน.วส.909 สนภ.2 นทพ.ร่วมพิธีอุปสมบทพระนวกะจำนวน 9 รูป เพื่อ new140153

 

  

Read more: ร่วมพิธีอุปสมบทพระนวกะจำนวน 9 รูป...

ร่วมประชุมและทำข่าวการประชุมคณะทำงานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562

 2

เมื่อ วันที่ 12 ก.ค.62 เวลา 0930 บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. ร่วมประชุมและทำข่าวการประชุมคณะทำงานการ new140153  

 

 

Read more: ...

ร่วมพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 67 พรรษา วันที่ 28 ก.ค.62

13

เมื่อ วันที่ 10 ก.ค.62 เวลา 0830 บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.ร่วมพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่อง new140153

Read more: ร่วมพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10...

ร่วมประชุมสัมมนาและทำข่าว พิธีเปิดโครงการสัมมนาและเผยแพร่ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของพรรคการเมือง ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมสกลแกรนด์พาเลช

9

เมื่อ วันที่11 ก.ค.62 เวลา0930-1500 บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. เข้าร่วมประชุมสัมมนาและทำข่าว พิธี new140153

 

Read more: ร่วมประชุมสัมมนาและทำข่าว...

ร่วมพิธีเปิดโครงการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติ ร.10 เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.62 ในหัวข้อ"สกลนคร เย็นศิระ เพราะพระบารมี" ขั้นตอนที่ 2

8

เมื่อ วันที่ 9 ก.ค.62 เวลา 0900 -1530 บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.ร่วมพิธีเปิดโครงการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติ  new140153

Read more: ร่วมพิธีเปิดโครงการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติ ร.10 เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28...

More Articles ...

  1. หน.วส.909 ฯ นำกำลังพลร่วมพิธีและถ่ายทอดเสียงและ ปชส.พิธีพระราชทานพวงมาลาหลวงและพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระครูปลัดสอ ขันติโก อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี ซึ่งมรณภาพด้วยโรคชรา
  2. รอง หน.วส.909 ฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด โครงการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติ ร.10 เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ในหัวข้อ "สกลนคร เย็นศิระ เพราะพระบารมี"
  3. เข้าร่วมอบรมและทำข่าว ปชส.โครงการเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสาสร้างความสามัคคีปรองดอง และสร้างความยุติธรรมในสังคมภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สื่อมวลชนสัมพันธ์ ประจำปี 2562
  4. ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสกลนคร ประจำเดือน มิ.ย.62

  ผู้บังคับบัญชา  

Big pb pss1พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี 
ผบ. ทสส.

pb ntp1
พลเอก ดร. ธนพร ชอบชื่นชม
ผบ. นทพ.

Bdo 1
พลตรี กิตติพงศ์ กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2  นทพ.

หัว rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์   ธรรมสอน
 
หน.วส.909 สนภ. 2 นทพ.

qr code rbs909,com xxxxxx