buy sell manage

วิทยุออนไลน์ ระบบ A.M.

rbs909 live trans phone  

วิทยุออนไลน์ ระบบ FM

rbs909 fm9475 11111

วิทยุออนไลน์

ที่ตั้งหน่วยของเรา

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 28 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center

วส.909 ฯ จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแนวรอบรั้วและภายในพื้นที่หน่วยฯ เพื่อการพัฒนาองค์กรให้หน่วยฯมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามอยู่เสมอ

564457

เมื่อ วันที่ 4 พ.ย.62 บก.ทท.โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแนวรอบรั้วและภายในพื้นที่  new140153

 

Read more: วส.909 ฯ จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแนวรอบรั้วและภายในพื้นที่หน่วยฯ...

จัด จนท.ปชส.สนับสนุนกิจกรรมการรับ - ส่งทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ แผนกทหารบกผลัดที่ 2/62 โดยสรรพกำลัง มทบ.29 และสำนักงานสัสดี จ.สกลนคร

563752

เมื่อ วันที่ 3 พ.ย.62 บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์สนับสนุนกิจกรรมการรับ - ส่ง new140153

Read more: จัด จนท.ปชส.สนับสนุนกิจกรรมการรับ - ส่งทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ แผนกทหารบกผลัดที่...

หน.วส.909 ฯ พร้อมกำลังพลจัดกิจกรรมเกี่ยวข้าว ในนาข้าวของหน่วย ฯ พื้นที่ 4 ไร่ เพื่อนำผลผลิตเข้าโรงประกอบเลี้ยง เป็นสวัสดิการของหน่วยฯ

561116

เมื่อ วันที่ 1 พ.ย.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.พร้อมกำลังพลจัดกิจกรรมเกี่ยวข้าว ในนาข้าวของหน่วย ฯ  new140153

 

 

Read more: หน.วส.909 ฯ พร้อมกำลังพลจัดกิจกรรมเกี่ยวข้าว ในนาข้าวของหน่วย ฯ พื้นที่ 4 ไร่...

จัดกำลังพล พร้อมพิธีกรถ่ายทอดเสียง ร่วมพิธีทอดผ้ากฐินสามัคคี ณ วัดป่าถ้ำโพรง บ้านสร้างแก้ว ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร โดยมี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง เป็นประธาน

563123

เมื่อ วันที่ 3 พ.ย.62 เวลา 09.231010 บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.จัดกำลังพล พร้อมพิธีกรถ่ายทอดเสียง new140153

Read more: จัดกำลังพล พร้อมพิธีกรถ่ายทอดเสียง ร่วมพิธีทอดผ้ากฐินสามัคคี ณ วัดป่าถ้ำโพรง บ้านสร้างแก้ว...

ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ในโอกาสทรงรับเชิญเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศล ในวันที่ 8 พ.ย.62 ในพื้นที่ จ.สกลนคร

1

เมื่อ วันที่ 31 ต.ค.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ ฯ  

 

 

 

Read more: ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ...

More Articles ...

  1. ประชุมชี้แจงนโยบายการปฏิบัติราชการของ ผบ.นทพ.และมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้กับกำลังพลของหน่วย พร้อมทั้งให้กำลังพลได้เสนอข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงหน่วย
  2. พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาท เพื่อเป็นแนวทางการรับราชการต่อไป ณ ห้องประชุม บก.วส.909 สนภ.2 นทพ
  3. ร่วมประชุมและทำข่าวการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสกลนคร ประจำเดือน ต.ค.62 ครั้งที่ 10/62 ณ ห้องพระธาตุเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลาง จ.สกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร
  4. วส.909 สนภ.2 นทพ.จัดกำลังพล ร่วมพิธีทอดถวายกฐินสามัคคีอำเภอเมืองสกลนคร จ.สกลนคร ณ วัดบ้านน้อยจอมศรี ม.4 ต.ฮางโฮง อ.เมือง จ.สกลนคร

  ผู้บังคับบัญชา  

Big pb pss1พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี 
ผบ. ทสส.

p ntp
พลเอก พีรพงษ์ เมืองบุญชู
ผบ. นทพ.

B rdo
พลตรี ธวัชชัย ดะนุดิษฐ์
ผอ.สนภ.2  นทพ.

หัว rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์   ธรรมสอน
 
หน.วส.909 สนภ. 2 นทพ.

qr code rbs909,com xxxxxx