buy sell manage

วิทยุออนไลน์ ระบบ A.M.

rbs909 live trans phone  

วิทยุออนไลน์ ระบบ FM

rbs909 fm9475 11111

วิทยุออนไลน์

ที่ตั้งหน่วยของเรา

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 187 guests and no members online

qr code rbs909,com xxxxxx

แนะนำ เพลงประจำ วส.909ฯ

ขอเชิญชม
Music VDO

เพลง  นทพ.ที่รัก  
afdc my love

เพลง  ขวัญใจ นทพ.
afdc konjai


วส.909 สนภ.2 นทพ.ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคประจำสัปดาห์ บริเวณอาคารสำนักงาน ห้องส่งระบบเอฟเอ็ม เอเอ็ม โรงรถ ป้อมยามรักษาการณ์ โรงอาหาร ห้องออกกำลังกาย ห้องตัดผม อาคารที่พักอาศัย ตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid – 1

 211016

เมื่อวันที่ 27 มี.ค.63 บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคประจำสัปดาห์ บริเวณ new140153

Read more: วส.909 สนภ.2 นทพ.ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคประจำสัปดาห์ บริเวณอาคารสำนักงาน ห้องส่งระบบเอฟเอ็ม...

หน.วส.909 ฯ มอบน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและถังฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19) โดยแต่งตั้งบุคคลากรทางการแพทย์ของหน่วย รับผิดชอบในการดูแลรักษาควบคุมการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค

 203523

เมื่อวันที่ 24 มี.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. มอบน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและถังฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค เพื่อ 

Read more: หน.วส.909 ฯ มอบน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและถังฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค...

หน.วส.909 ฯ นำกำลังพลปฏิบัติตามมาตรการในการระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID -19 ตามที่ ผบ.ทสส. ได้กรุณาห่วงใยและมีดำริเน้นย้ำ เรื่องมาตรการในการดูแลกำลังพล บก.ทท. โดยให้ความความรู้แก่กำลังพลและครอบครัว ในการระวังป้องกันโรค ทำความสะอาดอาคารสำนักงาน

เมื่อวันที่ 18 มี.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.นำกำลังพลปฏิบัติตามมาตรการในการระวังป้องกันการ 

Read more: หน.วส.909 ฯ นำกำลังพลปฏิบัติตามมาตรการในการระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID -19 ตามที่...

สนง.ปศุสัตว์ จ.สกลนคร สนับนุนทำความสะอาดอาคารสำนักงาน บ้านพักอาศัย โดยฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ป้องกันไวรัส COVID - 19 โดย น.ส.เยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์ จ.สกลนคร พร้อมด้วย นสพ.วิสุทธิ์ เอื้อกิ่งเพชร และ จนท.จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร

 

เมื่อวันที่ 19 มี.ค.63 บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.นำกำลังพลปฏิบัติตาม 

Read more: สนง.ปศุสัตว์ จ.สกลนคร สนับนุนทำความสะอาดอาคารสำนักงาน บ้านพักอาศัย โดยฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค...

หน.วส.909 ฯ ได้ทำการชี้แจงดำริ ผบ.ทสส. เรื่องมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค covid-19 พร้อมเน้นย้ำการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยให้กำลังพลรักษาสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 อย่างมีสติ และเพิ่มมาตรการป้องกันท

 188355

เมื่อวันที่ 17 มี.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.ได้ทำการชี้แจงดำริ ผบ.ทสส. เรื่องมาตรการในการ 

Read more: หน.วส.909 ฯ ได้ทำการชี้แจงดำริ ผบ.ทสส. เรื่องมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค covid-19...

More Articles ...

  1. หน.วส.909 ฯ จัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องป้องกัน และเครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิเทอร์โมมิเตอร์อินฟาเรดประจำหน่วยฯ เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19 ตามนโยบายของรัฐบาล , ผบ.ทสส. และ ผบ.นทพ.
  2. จัดกิจกรรมป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid - 19 ร่วมกับ รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา จัดชุดวิทยากร ให้ความรู้เรื่อง การป้องกัน การสังเกตอาการเบื้องต้นของโรค และสาธิตการใช้อุปกรณ์ป้องกัน หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ การล้างมืออย่างถูกวิธี ตามนโยบาย ผบ.ทสส.และ ผบ.นทพ.
  3. งานมหกรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่องฯ ของ คณะปิยมิตรร่วมบุญ 29/55/60
  4. หน.วส.909 ฯ เป็นประธาน และนำกำลังพล ร่วมพิธีฌาปณกิจ คุณพ่อพันที กุลยะณีย์ บิดา จ.ส.อ.ถนอมจิต ฯ จนท.ประกาศ ผรข.วส.909 ฯ พร้อมมอบเงินสวัสดิการของหน่วย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับครอบครัวและเครือญาติของผู้วายชนม์

  ผู้บังคับบัญชา  

Big pb pss1พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี 
ผบ. ทสส.

p ntp
พลเอก พีรพงษ์ เมืองบุญชู
ผบ. นทพ.

B rdo
พลตรี ธวัชชัย ดะนุดิษฐ์
ผอ.สนภ.2  นทพ.

หัว rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์   ธรรมสอน
 
หน.วส.909 สนภ. 2 นทพ.

ประชาสัมพันธ์ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นักรบสีน้ำเงิน

"ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา"