buy sell manage

วิทยุออนไลน์ ระบบ A.M.

rbs909 live trans phone  

วิทยุออนไลน์ ระบบ FM

rbs909 fm9475 11111

วิทยุออนไลน์

ที่ตั้งหน่วยของเรา

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 29 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center

จัดชุดผู้สื่อข่าวร่วมทำข่าวพิธีเปิดการฝึกอบรบหลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดย สทพ.นทพ.ร่วมกับ ร 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และนำความรู้ไปประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริม

 1

เมื่อ วันที่ 21 ม. ค. 62 เวลา 1000 บก.ทท. (นทพ) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.จัดชุดผู้สื่อข่าวร่วมทำข่าวพิธีเปิดการฝึกอบรบหลักสูตรการเพาะ 

Read more: จัดชุดผู้สื่อข่าวร่วมทำข่าวพิธีเปิดการฝึกอบรบหลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดย สทพ.นทพ.ร่วมกับ ร 3...

ร่วมพิธีและจัดชุดถ่ายทอดเสียงสนับสนุนการบำเพ็ญกุศลเนื่องในวาระครบรอบ 149 ปี ชาตกาลหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต และงานวันบูรพาจารย์(ครบรอบวันถวายเพลิงศพ หลวงปู่มั่น ภูริทัตตฺโต ปีที่ 69

 1

เมื่อ วันที่ 21 ม.ค.62 เวลา  0725 - 0925  บก.ทท.(นทพ.) โดย  หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.ร่วมพิธีและจัดชุดถ่ายทอดเสียงสนับสนุนการบำเพ็ญกุศลเนื่อง    

Read more: ร่วมพิธีและจัดชุดถ่ายทอดเสียงสนับสนุนการบำเพ็ญกุศลเนื่องในวาระครบรอบ 149 ปี ชาตกาลหลวงปู่มั่น...

ร่วมเป็นเกียรติพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลและพิธีสวนสนาม ประจำปี2562 (18 ม.ค. วันกองทัพไทย) ณ บริเวณลานสวนสนาม สนามบินกองทัพบก ค่ายกฤษสีวะรา มทบ.29

 7

เมื่อ วันที่ 18 ม.ค.62 เวลา 1500 บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.ร่วมเป็นเกียรติพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลและพิธี  

 

Read more: ร่วมเป็นเกียรติพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลและพิธีสวนสนาม ประจำปี2562 (18 ม.ค....

วส.909 สนภ.2 นทพ. ผลิตข่าว ปชส.ผลการดำเนินงานของ นทพ. ตามนโยบายของรัฐบาล

 4

เมื่อ วันที่ 20 ม.ค.62  บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. ผลิตข่าว ปชส.ผลการดำเนินงานของ  นทพ. ตามนโยบายของรัฐบาล ดังนี้     

Read more: วส.909 สนภ.2 นทพ. ผลิตข่าว ปชส.ผลการดำเนินงานของ นทพ. ตามนโยบายของรัฐบาล

จัดผู้แทนฯ เข้าร่วมประชุมย่อยครั้งที่ 2 โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการพัฒนาหนองหาร เพื่อนำเสนอผลการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้ประชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรู้ รับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ

 1

เมื่อ วันที่ 18 ม.ค.62 เวลา 0930 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมย่อยครั้งที่ 2 โครงการศึกษาเพื่อจัด 

Read more: จัดผู้แทนฯ เข้าร่วมประชุมย่อยครั้งที่ 2 โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการพัฒนาหนองหาร...

More Articles ...

  1. จัดผู้แทนฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬา “กศน.สกลนครเกมส์ระดับจังหวัด”ประจำปี งป.2562 เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา กศน. ให้มีความรัก ความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ มีความริเริ่มสร้างสรรค์
  2. ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปีพุทธศักราช 2562 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ณ หอประชุมจามจุรี 1 มรภ.สกลนคร
  3. ถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดการจัดงานวันโคนมสกลนครเพื่อส่งเสริมการบริโภคและจำหน่ายและงานมหกรรมส่งเสริมการบริโภคไข่ไก่ ภายใต้โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จ.สกลนคร กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนม
  4. เข้าร่วมเป็นเกียรติและร่วมรับเกียรติบัตร เนื่องในวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

  ผู้บังคับบัญชา  

Big pb pss1พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี 
ผบ. ทสส.

pb ntp1
พลเอก ดร. ธนพร ชอบชื่นชม
ผบ. นทพ.

Bdo 1
พลตรี กิตติพงศ์ กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2  นทพ.

หัว rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์   ธรรมสอน
 
หน.วส.909 สนภ. 2 นทพ.

"จับมือไว้ เราไปด้วยกัน"

จับมือกันไว้ เราไปด้วยกัน

qr code rbs909,com xxxxxx