วิทยุออนไลน์

    rbs909 live trans phone

buy sell manage

ร่วมประชุมการเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มรภ.ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ม.กาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559 ร่วมกับสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ 904 และ

39342

เมื่อ วันที่  6 ก.พ.61 เวลา  1000 บก.ทท.(นทพ.)  โดย น.อ.หญิง สายยนต์   ธรรมสอน หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.มอบหมายให้ รอง 

Read more: ร่วมประชุมการเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มรภ.ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ม.กาฬสินธุ์...

กำลังพล วส.909ฯ ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ส่วนต่างๆ ภายในบริวณหน่วยฯ ให้สวยงาม และ จัดระเบียบภายใน สนง. เพื่อเป็นการพัฒนาองค์กร ให้มีความทันสมัย

IMG 0743

เมื่อ วันที่  5 ก.พ.61  บก.ทท.(นทพ.)โดย น.อ.หญิง สายยนต์   ธรรมสอน หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.จัดให้กำลังพล ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ส่วนต่างๆ ภายในบริวณหน่วยฯ ให้สวยงาม และ จัดระเบียบภายใน

Read more: กำลังพล วส.909ฯ ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ส่วนต่างๆ ภายในบริวณหน่วยฯ ให้สวยงาม และ...

ร่วมพิธีวางพวงมาลา และพิธีสวนสนามเพื่อเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2561 ณ บริเวณอนุสาวรีย์วีรไทย ค่ายกฤษณ์

 200954

เมื่อ วันที่  3 ก.พ.61 บก.ทท.(นทพ.)โดย น.อ.หญิง สายยนต์  ธรรมสอน หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพลร่วมพิธีวางพวงมาลา และ 

Read more: ร่วมพิธีวางพวงมาลา และพิธีสวนสนามเพื่อเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2561...

จัดกำลังพลของหน่วยฯเป็นผู้แทนและเป็นพิธีกรในงานฌาปนกิจศพ คุณแม่หนูกาญ ฯ ซึ่งเป็นย่าทวดและคุณยายของกำลังพล วส.909 ฯ

 110033

เมื่อ วันที่  4 ก.พ.61 เวลา  1500 บก.ทท.(นทพ.)โดย น.อ.หญิง สายยนต์   ธรรมสอน หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.จัดกำลังพลของหน่วยฯเป็น 

Read more: จัดกำลังพลของหน่วยฯเป็นผู้แทนและเป็นพิธีกรในงานฌาปนกิจศพ คุณแม่หนูกาญ ฯ...

ร่วมงานสวดพระอภิธรรมคุณแม่หนูกาญ ผาละพัง ที่เสียชีวิตด้วยโรคชราซึ่งเป็นย่าทวดและคุณยายของกำลังพลของ วส.909 ฯ

106224

เมื่อ วันที่  2  ก.พ.61 เวลา 1700 บก.ทท.(นทพ.)  โดย น.อ.หญิง สายยนต์   ธรรมสอน หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.นำกำลังพล  

Read more: ร่วมงานสวดพระอภิธรรมคุณแม่หนูกาญ ผาละพัง...

  ผู้บังคับบัญชา  

BigBoss1
พลเอก ธงชัย  สาระสุข
ผบ.นทพ.

B rdo 1
พลตรี กิตติพงศ์    กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2 นทพ.

Head rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์  ธรรมสอน 
หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.