buy sell manage

วิทยุออนไลน์ ระบบ A.M.

rbs909 live trans phone  

วิทยุออนไลน์ ระบบ FM

rbs909 fm9475 11111

วิทยุออนไลน์

ที่ตั้งหน่วยของเรา

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 76 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center

ทำการตรวจเครื่องแต่งกายและฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่าตามคู่มือการฝึก / แบบฝึกพระราชทาน เพื่อให้กำลังพลสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึก

 4

เมื่อวันที่  26 ก.ค.62 เวลา 0830 บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. ทำการตรวจเครื่องแต่งกายและฝึกทบทวนบุคคลท่า        

 

 

Read more: ทำการตรวจเครื่องแต่งกายและฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่าตามคู่มือการฝึก / แบบฝึกพระราชทาน...

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ค่ายกฤษณ์สีวะรา

 3

เมื่อ วันที่ 25 ก.ค.62 เวลา1400 บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

Read more: ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67...

ร่วมเป็นเจ้าภาพพร้อมนำกำลังพลร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ พ.อ.(พิเศษ) สมัคร เอ็นดู ณ ศาลาวัดกลาง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

7

เมื่อวันที่ 23 ก.ค 62 เวลา 1900 บก.ทท. (นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.ร่วมเป็นเจ้าภาพพร้อมนำกำลังพลร่วมฟังสวดพระอภิธรรม    

 

 

 

Read more: ร่วมเป็นเจ้าภาพพร้อมนำกำลังพลร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ พ.อ.(พิเศษ) สมัคร เอ็นดู ณ ศาลาวัดกลาง...

ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562

 7

เมื่อวันที่ 25 ก.ค.62 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.นำกำลังพลร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 

Read more: ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว...

พิธีเปิดโครงการสานฝันวัยใส ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร โดย พล.ต. กิตติพงศ์ กาญจนาคม ผอ.สนภ.2 นทพ.

 

1

เมื่อ วันที่ 20 ก.ค.62 เวลา 0900-1225 บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.909 สนภ.2 นทพ.เป็นแม่ข่ายถ่ายทอดเสียงให้กับ วส.นทพ.5 สถานี พิธีเปิดโครงการ 

Read more: พิธีเปิดโครงการสานฝันวัยใส ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร...

More Articles ...

  1. ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม“จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง”เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อพัฒนาลำห้วยคำโพธิ์
  2. ร่วมพิธีถวายพระพุทธรูปหลวงพ่อองค์แสนจำลอง ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน สวดมนต์เจริญจิตภาวนาและเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2562
  3. ร่วมกับพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ ทำบุญถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝนพร้อมเครื่องไทยทาน เจริญจิตภาวนา รับฟังพระธรรมเทศนา และบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562
  4. ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและ เข้าพรรษา จ.สกลนคร ประจำปี 2562 พร้อมถ่ายทอดเสียง ณ วัดป่าวิริยะพล อ.เต่างอย จ.สกลนคร

  ผู้บังคับบัญชา  

Big pb pss1พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี 
ผบ. ทสส.

pb ntp1
พลเอก ดร. ธนพร ชอบชื่นชม
ผบ. นทพ.

Bdo 1
พลตรี กิตติพงศ์ กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2  นทพ.

หัว rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์   ธรรมสอน
 
หน.วส.909 สนภ. 2 นทพ.

qr code rbs909,com xxxxxx