buy sell manage

วิทยุออนไลน์ ระบบ A.M.

rbs909 live trans phone  

วิทยุออนไลน์ ระบบ FM

rbs909 fm9475 11111

วิทยุออนไลน์

ที่ตั้งหน่วยของเรา

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 67 guests and no members online

qr code rbs909,com xxxxxx

แนะนำ เพลงประจำ วส.909ฯ

มิวสิค VDO

เพลง  นทพ.ที่รัก 
afdc my love

เพลง  ขวัญใจ นทพ.
afdc konjai


วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลเยี่ยมจุดตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค.63 – 4 ม.ค.64 ทั้งนี้ได้มอบน้ำดื่ม กาแฟและลูกอม ให้กับ จนท.ปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 2 จุด

40759

เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 63 บก.ทท. (นทพ.) โดยวส. 909 สนภ. 2 นทพ. จัดกำลังพลเยี่ยมตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง 

Read more: วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลเยี่ยมจุดตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่...

หน.วส.909 ฯ จัดผู้สื่อข่าว เข้ากราบนมัสการขอบันทึกคำอวยพรปีใหม่ประจำปี 2564 จาก เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร, และประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่ ผู้นำศาสนาอิสลามประจำ จ.ส.น.

01

เมื่อวันอังคารที่ 29 ธ.ค. 63 เวลา 1500 น. ขาเข้าเมือง (นทพ.) โดยหนน. 909 สนภ. 2 นทพ. 

 

Read more: หน.วส.909 ฯ จัดผู้สื่อข่าว เข้ากราบนมัสการขอบันทึกคำอวยพรปีใหม่ประจำปี 2564 จาก...

หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดผู้สื่อข่าวสัมภาษณ์ นายนิลพัทธ วิชัยยา ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้สร้างป่าธรรมชาติตามรอยพ่อด้วยวิถีพอเพียง ณ บ้านนาเดื่อ ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร

02

เมื่อวันอังคารที่ 29 ธ.ค. 63 บก.ทท. (นทพ.) โดย หน.ว. 909 สนภ. 2 นทพ. จัดประชุมนายประชาธิปไตย 

Read more: หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดผู้สื่อข่าวสัมภาษณ์ นายนิลพัทธ วิชัยยา ปราชญ์ชาวบ้าน...

หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. พร้อมด้วยกำลังพล เข้าพบ พ.อ.สุคนธรัตน์ ชาวพงษ์ ผบ.ร.3 เพื่อประสานงานกับหน่วยข้างเคียงและถือโอกาสอวยพรปีใหม่ 2564

04

เมื่อวันอังคารที่29 ธ.ค. 63 เวลา0900 บก.ทท. (นทพ.) โดย หน.ว. 909 สนภ. 2 นทพ. พร้อมด้วยกำลังพลเข้าพบ 

 

 

 

Read more: หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. พร้อมด้วยกำลังพล เข้าพบ พ.อ.สุคนธรัตน์ ชาวพงษ์ ผบ.ร.3...

หน.วส.909 สนภ.2นทพ. มอบให้ผู้แทนหน่วย พร้อมผู้สื่อข่าว ร่วมประชุมและทำข่าว การประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ประจำเดือน ธ.ค.63

01

เมื่อวันอังคารที่ 29 ธ.ค. 63 เวลา 1000 น. ธาร.ทท. (นทพ.) โดย หน.ว. 909 สนภ. 2 นทพ. มอบให้ผู้แทนใบพร้อม 

Read more: หน.วส.909 สนภ.2นทพ. มอบให้ผู้แทนหน่วย พร้อมผู้สื่อข่าว ร่วมประชุมและทำข่าว...

More Articles ...

  1. หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. พร้อมกำลังพล ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในงานเทศกาลนมัสการพระธาตุเขิงชุม ไหว้หลวงพ่อพระองค์แสน ประจำปี 2564
  2. จัดชุดผู้สื่อข่าวร่วมทำข่าว พิธีเปิดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2563 วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนและพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 จ.สกลนคร
  3. หน.วส.909 ฯ มอบให้ รอง หน.วส.909 ฯ เป็นผู้แทน พร้อมผู้สื่อข่าว ร่วมทำข่าวพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ หลักสูตร B-TEC ภายใต้มาตรฐานอังกฤษ และยกระดับสู่มาตรฐานนานาชาติ และมอบนโยบายการขับเคลื่อน ExceLLent Center
  4. หน.วส.909 ฯ จัดผู้สื่อข่าว ร่วมทำข่าว จน.สนง.ในพระองค์ สำนักพระราชวัง โดยนายสุนิติ พรายศรี พร้อมด้วย นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รอง ผวจ.สกลนคร ร่วมสำรวจพื้นที่ และประชุมเตรียมการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมฯหญิงอุบลรัตน ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี กำหนดเสด็จเปิดศูนย์เพื่อน

  ผู้บังคับบัญชา  

Big pb pss1
พลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์  

ผบ. ทสส.

pb ntp 1
พลเอกนเรนทร์ราชินีภูผา
ผบ. นทพ.

บอส rdo2 00
พลตรีธีระยุทธจินหิรัญ
ผอ. สนภ. 2   นทพ.

หัว rbs909 Nn
พันเอก ณ ฐพลผิวเณร
หน.วส. 909 สนภ. 2 นทพ.

ประชาสัมพันธ์ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นักรบสีน้ำเงิน