buy sell manage

วิทยุออนไลน์ ระบบ A.M.

rbs909 live trans phone  

วิทยุออนไลน์ ระบบ FM

rbs909 fm9475 11111

วิทยุออนไลน์

ที่ตั้งหน่วยของเรา

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 132 guests and no members online

qr code rbs909,com xxxxxx

แนะนำ เพลงประจำ วส.909ฯ

มิวสิค VDO

เพลง  นทพ.ที่รัก 
afdc my love

เพลง  ขวัญใจ นทพ.
afdc konjai


หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. และนายอำเภออากาศอำนวย ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ประเภทเยาวชน และประชาชนทั่วไป ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลอากาศอำนวย อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร

02

เมื่อ วันที่ 17 ธ.ค.63 เวลา 0800 - 1200 น.บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. และนายอำเภออากาศอำนวย ได้เป็น 

Read more: หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. และนายอำเภออากาศอำนวย...

หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. มอบให้ผู้สื่อข่าว เป็นผู้แทน และร่วมทำข่าวงานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีแห่ดาวเทศกาลคริสต์มาส สกลนคร ค.ศ.2020

450041

เมื่อ วันที่ 16 ธ.ค. 63 เวลา 1800 น.บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. มอบให้ผู้สื่อข่าว เป็นผู้แทน และร่วมทำ 

 

 

 

Read more: หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. มอบให้ผู้สื่อข่าว เป็นผู้แทน...

จัดการฝึกอบรม Unit school การปฏิบัติงานด้านการข่าว วส.909ฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กำลังพลเป็นเจ้าหน้าที่รวบรวมข่าวสาร เพื่อรายงานข่าวที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงได้ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา และให้ความสำคัญในการสร้างเครือข่ายนักพัฒนาอย่างเป็นร

05

เมื่อ วันที่ 15 ธ.ค.63 เวลา 1000 บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. จัดการฝึกอบรม Unit school การปฏิบัติงานด้าน 

Read more: จัดการฝึกอบรม Unit school การปฏิบัติงานด้านการข่าว วส.909ฯ ประจำปีงบประมาณ 2564...

จัดชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อน พร้อมผู้สื่อข่าว สนับสนุนและทำข่าวให้กับ นพค.26 สนภ.2 นทพ. ในพิธีเปิดโครงการ ฝึกอบรมขบวนการพัฒนาสร้างความเข็มแข็งให้ชุมชน ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ.นางาม อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ

215765

เมื่อ วันที่ 16 ธ.ค.63 เวลา 1000 น.บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.จัดชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อน พร้อม 

 

 

Read more: จัดชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อน พร้อมผู้สื่อข่าว สนับสนุนและทำข่าวให้กับ นพค.26 สนภ.2 นทพ....

หน.วส.909 ฯ มอบให้ผู้สื่อข่าว เป็นผู้แทนร่วมประชุม และทำข่าว การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 จ.สกลนคร ครั้งที่1/2563

01

เมื่อ วันที่ 15 ธ.ค.63 เวลา 1000 น.บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. มอบให้ผู้สื่อข่าว เป็นผู้แทนร่วม 

 

Read more: หน.วส.909 ฯ มอบให้ผู้สื่อข่าว เป็นผู้แทนร่วมประชุม และทำข่าว การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ...

  ผู้บังคับบัญชา  

Big pb pss1
พลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์  

ผบ. ทสส.

pb ntp 1
พลเอกนเรนทร์ราชินีภูผา
ผบ. นทพ.

บอส rdo2 00
พลตรีธีระยุทธจินหิรัญ
ผอ. สนภ. 2   นทพ.

หัว rbs909 Nn
พันเอก ณ ฐพลผิวเณร
หน.วส. 909 สนภ. 2 นทพ.

ประชาสัมพันธ์ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นักรบสีน้ำเงิน